Myndigheder

SKATs myndighedsnet (ekstranet) bliver brugt af en række myndigheder til at hente information og få adgang til SKATs systemer for at kunne servicere og kontrollere borgere og virksomheder.

Hvad er myndighedsnettet?

Når du er logget på myndighedsnettet med de tildelte alias, kan du som medarbejder i en offentlig myndighed hente information om bl.a.:

  • afdøde personer i TastSelv.
  • inddrivelse, herunder oversigter over kommunale restancer med refusion.
  • arbejdsprocedurer mellem kommunernes borgerservicecentre og SKAT vedrørende bl.a. forskudsopgørelse, årsopgørelse og fast ejendom.

Der er også mulighed for at få adgang til en række af SKATs it-systemer. Oplever du problemer med adgangen, skal du kontakte din egen sikkerhedsadministrator.

Myndighedsnettet vil løbende blive udvidet til at give adgang for flere myndigheder.

Sådan får du adgang til myndighedsnettet

Den enkelte myndighed udsteder medarbejdersignaturer (OCES-certifikater) og tildeler alias til relevante medarbejdere.

Sådan overdrager fordringshavere gæld til SKAT

Læs om, hvordan fordringshavere overdrager gæld:

 Læs om EFI

Kontakt SKAT

Offentlige myndigheder kan benytte: myndighed@skat.dk

Det er afsenders ansvar, at kryptere henvendelsen til SKAT

Til anmodning om tilbagebetaling om fleksydelse kan A-kasser og kommuner benytte: akasse@skat.dk: Anmodningen skal indeholde:

  • Borgerens navn og cpr-nummer
  • A-kassens/kommunens SE-nummer
  • Den del af det udbetalte beløb, der er indbetalt frem til og med 2001
  • Den del af det udbetalte beløb, der er indbetalt fra og med 2002
  • Kontaktperson i A-kasse eller kommune, inkl. mailadresse/telefonnummer
  • Årsag til tilbagebetalingen.
Fik du svar på dine spørgsmål?