Giv andre adgang

Du kan give andre adgang til at bruge TastSelv på dine vegne

 • Både virksomheder (fx din revisor) og borgere (fx din ægtefælle) kan få adgang.
 • Du kan vælge, hvilke funktioner i TastSelv, adgangen skal gælde.
 • Den autoriserede skal logge på med NemId og indtaste dit personnummer.

Sådan giver du andre adgang

 • Vælg 'Profil' i menuen og fanebladet 'Autorisation af rådgivere/andre'.
 • Indtast et CPR-nummer, hvis du vil give adgang til en person.
 • Indtast et CVR- eller SE-nummer, hvis du vil give adgang til en virksomhed (du kan ikke autorisere en bestemt medarbejder i virksomheden).
 • Vælg, om du vil give adgang til alle funktioner, eller kun til enkelte af funktionerne på listen.
 • Godkend nederst på siden.

Du kan give adgang til

 • At andre kan bruge funktionerne i TastSelv på dine vegne, undtagen Motorregisteret.
 • At din ægtefælle kan beregne sin skat med brug af dine beløb (denne ægtefælleautorisation er ikke med, hvis du blot vælger "Generel autorisation").
 • At din revisor kan tilgå og behandle dine oplysninger i sit eget system via en webservice (denne autorisation er med, hvis du vælger "Generel autorisation").

Sådan ophæver/ændrer du autorisationerne

En autorisation ophører automatisk på udløbsdatoen. Men du kan altid slette den før tiden:

 • Vælg 'Profil' i menuen og fanebladet 'Autorisation af rådgivere/andre'.
 • Vælg CPR-/CVR-nummeret på listen og tryk på "Slet".
 • Hvis du klikker på "Vis/rediger" kan du forlænge autorisationen eller vælge funktioner til og fra.

Autorisationerne fremgår af 'Historik' i TastSelv

Under 'Profil' i menuen finder du fanebladet 'Historik'. Her kan du altid se

 • hvem du har autoriseret, til hvad og for hvilken periode
 • hvornår den autoriserede har benyttet adgangen
 • hvad den autoriserede har ændret på dine vegne.

Hvis du har autoriseret et CVR/SE-nummer, og der under dette er ansat flere medarbejdere, kan du ikke se præcis, hvilken medarbejder der har været logget på TastSelv på dine vegne. Vi kan dog altid hjælpe dig med at finde frem til den enkelte medarbejder ved at udsøge den pågældende medarbejders digitale signatur.

Tekst på årsopgørelsen

Hvis du har givet autorisation til andre for en længere periode, og på tidspunktet hvor årsopgørelsen bliver udsendt, vil du på din årsopgørelse blive gjort opmærksom på, hvem du har autoriseret med følgende tekst: "Du har givet samtykke til, at (CVR-/SE-/personnummer) har adgang til dine personoplysninger på www.skat.dk/tastselv. Du kan ændre eller tilbagekalde tilladelsen på www.skat.dk/tastselv".

Fik du svar på dine spørgsmål?