Udfyld rubrikkerne om regnskabsoplysninger
Som hovedregel skal du som selvstændigt erhvervsdrivende udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger på selvangivelsen. Kun hvis SKAT beder om det, skal du sende os regnskabsmateriale.

Der er dog nogle virksomheder, der stadig skal sende et skatteregnskab til SKAT sammen med selvangivelsen. Om du skal udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger eller sende os et skatteregnskab, afhænger af din virksomheds type og af nettoomsætningens størrelse. Princippet er, at du ikke både skal give regnskabsoplysninger i selvangivelsen og indsende skatteregnskab.

Der er dog en række undtagelser fra reglerne (se skemaet nedenfor).

Oversigt over reglerne

  Regnskabsoplysninger i selvangivelsen Skatteregnskab sammen med selvangivelsen

Omfattede erhvervsvirksomheder, hvor resultatet beskattes som personlig indkomst, inden for følgende områder:

Virksomheder, der er fritaget efter virksomhedstype

Nej

Ja  1)

  • virksomheder med mere end to ejere, hvor ingen af ejerne deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang (kommanditister/anpartsvirksomhed)
  • erhvervsdrivende dødsboer
Mindre virksomheder og virksomheder med ukomplicerede indkomstforhold

Nej 2) 3)

Nej

  • udlejning af op til to lejemål i fast ejendom ("forældreudlejning" og lignende)
  • virksomheder med en nettoomsætning under 300.000 kr.
Virksomheder af mellemstørrelse

Ja

Nej

  • virksomheder med en nettoomsætning mellem 300.000 kr. og 25 mio. kr.
Store virksomheder og virksomheder med komplicerede indkomstforhold

Nej

Ja

  • virksomheder med en nettoomsætning over 25 mio. kr.

1) Indehavere af virksomheder omfattet af reglerne om fælles skatteregnskab (LL § 29) skal ikke indsende skatteregnskab sammen med selvangivelsen.
2) Indehavere af virksomheder fritaget for at give regnskabsoplysninger efter omsætningsgrænsen på 300.000 kr. skal dog besvare spørgsmål om revisorbistand.
3) En del indehavere af mindre ikke momsregistreret virksomheder vil fra 2013 modtage en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse.

Læs mere
Du kan læse om reglerne i: