Dato for offentliggørelse
11 Mar 2009 15:54
Serienummer
P nr. 70
Resumé

Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og beskattes, når du tjener (får en gevinst) eller taber på at sælge aktier og investeringsforeningsbeviser. Der beskrives de nye regler, der gælder fra og med 1. januar 2006 - og de overgangsregler, der gælder for aktier mv. købt før 1. januar 2006.
Pjecen beskriver ikke obligationer og finansielle kontrakter.

Hvad er nyt?
Pjecen gælder for indkomståret 2008 og frem. Den er opdateret med de gældende regler og satser. Den trykte version vil ligge klar medio april.
ISBN-nummer
978-87-7059-612-1

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter