I Danmark taler man meget om "sort" og "hvidt" arbejde. Som ny på arbejdsmarkedet er det vigtigt at vide, hvad der tales om, eller hvad forskellen er - ellers kan det få alvorlige konsekvenser.

Hvidt arbejde er lovligt arbejde. Det vil sige, der bliver betalt skat, moms, afgifter, forsikringer, feriepenge mv. som lovene i Danmark kræver det.

Sort arbejde er, hvis du får tilbudt og accepterer et job, hvor hverken du eller din arbejdsgiver fortæller SKAT om arbejdsforholdet og udbetaling af din løn.

Hverken arbejdsgiveren eller du betaler i disse tilfælde skat eller moms, og I kan så dele "besparelsen", så prisen kommer til at ligge under den hvide pris eller markedsprisen.

Sort arbejde har mange ulemper

Sort arbejde er ulovligt! Men derudover kan sort arbejde få alvorlige konsekvenser -  så ulemperne er mange.

Hvis du kommer til skade ved sort arbejde på et byggestillads, eller ved en varm ovn i et restaurantkøkken, kan du ikke få forsikring. Der er jo ikke tegnet forsikringer på sorte job! Du kan ikke være sikker på at få feriepenge, sygedagpenge eller pensionsopsparing. Du kan heller ikke være sikker på at få et opsigelsesvarsel.

Hvis SKAT opdager, at du arbejder sort, fx i forbindelse med en kontrol på din arbejdsplads, klapper fælden hårdt i: Sort arbejde er ulovligt, og straffen er bøde eller i grovere tilfælde fængsel.

Køb af "sorte varer"
Når du køber en vare eller en ydelse, er det også muligt at købe "sorte varer". Dvs. at sælger ikke betaler moms og afgifter af varen.
Hvis du altid beder sælger om en kassebon eller regning, så er du sikker på, at det ikke er sort salg.

Med en regning har du desuden altid mulighed for at vende tilbage og klage og evt. få dine penge retur eller en ny vare, hvis den cykel eller det TV, du købte, går i stykker, eller det malerarbejde, du fik udført, ikke blev lavet ordentligt. Og samtidig undgår du, at sælger snyder staten for penge.

Ikke kun du, men også vores velfærdssamfund løber en risiko ved sort arbejde. Når mange mennesker arbejder sort, bliver de pågældende aktiviteter jo ikke til job for de arbejdsløse. Kunne man blot flytte en tredjedel af det samlede sorte arbejde tilbage på det normale arbejdsmarked - og det tyder forskningen på, at man kan - ville det skabe godt 40.000 nye fuldtidsjob.

Desuden - så længe nogen snyder med skatten, må samfundet beskatte de lovlydige borgere hårdere, eller undlade at løse nogle af de andre samfundsopgaver, som fx på skole- eller ældreområdet.

Selv om den enkelte lige nu måske kan se en økonomisk fordel i at arbejde sort - eller i at spare penge ved at betale for reparationerne af computeren "uden regning" - så taber vi på længere sigt alle sammen, når der arbejdes eller handles uden betaling af skat, moms mv.