Punktafgifter er indenlandske forbrugsafgifter, der opkræves ved indførsel, fremstilling eller omsætning af visse varer. Nogle punktafgifter kaldes også grønne afgifter, miljøafgifter eller energiafgifter. Gebyrer efter miljøbeskyttelsesloven, som opkræves af SKAT, anses her også for en punktafgift. 

Varer, der er belagt med punktafgifter, er bl.a.

 • alkoholholdige drikkevarer, fx spiritus, vin og øl
 • batterier (lukkede NiCd-batterier)
 • bekæmpelsesmidler (pesticider)
 • bæreposer med hank af plast eller papir
 • chokoladevarer, kakao, lakrids, lakridskonfekt, bolscher
 • cigaretpapir, skrå og snus
 • el-pærer, lysstofrør og neonrør.
 • engangsservice (tallerkener, bestik, kopper)
 • kaffe og te, herunder pulverkaffe
 • kul og energikoks
 • mandler, hasselnødder, jordnødder o.l.
 • mineralolieprodukter, fx benzin, dieselolie og fyringsolie
 • mineralsk fosfor i foderstoffer 
 • sodavand (læskedrikke)
 • tobaksvarer, fx cigaretter, cigarer og røgtobak,
 • vækstfremmere og antibiotika.

Oversigten er ikke udtømmende, men du vil kunne få mere detaljerede oplysninger, herunder om aktuelle afgiftssatser, ved at kontakte SKAT. I SKATs vejledning Punktafgifter ved erhvervsmæssig køb af varer i udlandet kan du desuden finde en nærmere beskrivelse af, hvilke varer der er afgift på, samt afgiftssatserne.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter