Virksomheder eller organisationer, der lejlighedsvis køber harmoniserede punktafgiftspligtige varer fra andre EU-lande uden udenlandsk afgift, og som ikke samtidig er registreret som oplagshaver eller varemodtager for punktafgiften, skal registreres som Midlertidigt registreret varemodtager og betale afgiften, inden varen transporteres fra udlandet.

Tjek punktafgiftsnumre i EU (europa.eu)

Før leverandøren sender varen fra et andet EU-land, skal du anmelde transporten til Skattestyrelsen og indbetale punktafgiften for at blive registreret som midlertidig varemodtager.

Registreringen gælder for en nærmere bestemt mængde varer fra en enkelt leverandør. Varerne kan leveres ved en eller flere varetransporter i en nærmere bestemt periode.

Inden du forhåndsanmelder forsendelsen, skal du huske at få leverandørens punktafgiftsnummer (SEED-nummer).

Leverandøren skal være registreret som enten oplagshaver (Authorized Warehousekeeper) eller som vareafsender (consignor) - og har derfor et punktafgiftsnummer (13 karakterer: landekoden for afsenderlandet efterfulgt af 11 tal/bogstaver).

Tjek punktafgiftsnumre i EU (europa.eu)

Du forhåndsanmelder forsendelsen og betaler afgift i TastSelv Erhverv under Punktafgifter

SEED-on-Europa

Alle registrerede punktafgiftsvirksomheder i EU har et punktafgiftsnummer, som kan ses i en fælles database i EU, kaldet SEED-on-Europa.

Din vareleverandør i det andet EU-land, kan se nummeret i SEED on Europa. På den måde kan vareleverandøren se, at du er berettiget til at modtage varerne uden udenlandsk afgift.

Varen må nu afsendes fra leverandøren, når han har udarbejdet et elektronisk ledsagedokument på forsendelsen.

Søg i SEED-on-Europa (europa.eu)

Læs om stempelmærker til røgtobak

Der er en obligatorisk elektronisk procedure ved forsendelser af harmoniserede punktafgiftspligtige varer inden for EU, hvor afgiften betales af varemodtager. Du skal bruge systemet EMCS (Excise Movement and Control System).

Den elektroniske procedure går ud på, at vareafsender udarbejder et elektronisk ledsagedokument i EMCS for forsendelsen med dig som modtager. Her skal han bruge dit punktafgiftsnummer (SEED-nummer).

Du skal som varemodtager kvittere for modtagelse af varen elektronisk i samme system senest fem hverdage efter, at du har modtaget varen.

Log på TastSelv Erhverv og vælg EMCS

Hvis der mangler et elektronisk ledsagedokument

Modtager du en forsendelse uden, at vareafsender har udarbejdet et elektronisk ledsagedokument i EMCS, skal du straks kontakte os på tlf. 72 22 18 18 om det manglende elektroniske dokument.

Derefter skal du få vareafsender til at udarbejde et elektronisk ledsagedokument. På den måde kan du derefter elektronisk kvittere for, at du har modtaget forsendelsen.

Du skal kvittere for varen i EMCS, når du har modtaget den

Når du har modtaget forsendelsen, skal du gennemgå forsendelsen og kontrollere, at de modtagne varer svarer til det, der fremgår af det elektroniske ledsagedokument - både med hensyn til vareart og -mængde. Angiv evt. difference på kvitteringen.

Læs side 42 om indsendelse af IE818 (Kvittering) i Brugervejledningen til EMCS webløsning for at få hjælp til at kvittere i EMCS

Hvis den modtagne mængde og betalt mængde ikke stemmer overens

Hvis den modtagne mængde varer og den mængde varer, du har betalt afgift for, ikke er den samme, skal du indsende den endelige faktura og eventuelt ledsagedokumentet til os. Det gør du i TastSelv Erhverv under Kontakt. Du kan finde hjælp til, hvordan du gør i TastSelv Erhverv under Punktafgifter - Hjælp.

Er forsendelsen større, efteropkræver vi afgiften. Er forsendelsen mindre, tilbagebetaler vi den for meget betalte punktafgift.

Hvis du har købt for mange stempelmærker til røgtobak, skal du returnere dem til os, så makulerer vi dem. Den for meget indbetalte afgift udbetales ikke, før eventuelle stempelmærker er returneret. Det gebyr, der er betalt for stempelmærker, refunderes ikke.

Vær opmærksom på om du også skal betale emballageafgift og moms. Overvej følgende punkter:

  • Er du momsregistreret? Du skal da betale erhvervelsesmoms via din momsangivelse.
  • Handler du som forening, og er du ikke momsregistreret? Du skal da normalt ikke betale moms af varer købt i andre EU-lande, idet der betales moms i det land, hvor varerne er købt.

Hvis emballageafgiften udgør mere end 10.000 kr. inden for 12 måneder, skal du enten betale afgiften inden varernes afsendelse eller registreres som varemodtager og betale afgiften.

Læs om små vinproducenter i EU i Den juridiske vejledning, afsnit E.A.1.8.1.8.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.