Om handel med lande uden for EU (3. lande)

Hvis du skal importere eller eksportere varer til og fra 3. lande (uden for EU) skal du sikre dig, at det er angivet til Toldmyndigheden.

Du skal også være opmærksom på, om du skal registreres for forskellige forhold i forbindelse med din import og eksport.

Registrer din virksomhed for import og eksport hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk

Find toldsystemer og mere information på skat.dk/tolderhverv

Få mere information på stoppiratkopiering.dk

 

Fik du svar på dine spørgsmål?