Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter