Ydelser dækket af håndværkerfradrag i 2014 og 2015

Listen uddyber vedligeholdelsesydelser og reparation. Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.