Fra 1. juli 2018 er det Vurderingsstyrelsen, der vurderer ejerboliger. Da den offentlige ejendomsvurdering er blevet suspenderet, kan du se din gældende ejendomsvurdering på din årsopgørelse. Du kan også slå en ejendomsvurdering op i Vurderingsstyrelsens register.

Hvis der ikke er sket større ændringer på din ejerbolig, vil der pga. suspenderingen ikke blive foretaget en ny offentlig ejendomsvurdering af din bolig før tidligst i 2019. Indtil da gælder din ejendomsvurdering fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering. 

Se din ejendomsvurdering på din årsopgørelse

Slå en ejendomsvurdering op

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter