Når din virksomhed køber varer eller ydelser og betaler mindst 10.000 kr. inklusive moms, skal du:

 • Betale dine regninger digitalt.
 • Eller betale kontant og sende besked til os via TastSelv Erhverv senest i forbindelse med din virksomheds selvangivelsesfrist 1. juli. Du skal som minimum give følgende oplysninger i beskeden:
  1. Betalt beløb
  2. Betalingsdato
  3. Sælgers CVR-nummer
  4. Sælgers navn
  5. Nummer på faktura fra sælger
  6. Dato på faktura fra sælger

Betaler du mindst 10.000 kr. inklusive moms kontant uden at sende besked til os, må du ikke trække udgiften fra i skat. Hvis din leverandør snyder, kan du også komme til at betale den moms, som din leverandør skulle have betalt.

Send besked om kontanthandel

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?