Du kan enten få fradrag for dobbelt husførelse eller for kost og logi, når du har en midlertidig arbejdsplads meget langt fra din bolig. Afstanden skal være så stor, at du ikke kan overnatte hjemme og rejse frem og tilbage hver dag. Du kan højst få fradrag for:

 • 29.600 kr. i 2022 (29.300 kr. i 2021).

Ret din årsopgørelse, rubrik 53

Ret din forskudsopgørelse, felt 429

Du kan enten få fradrag for dine faktiske udgifter eller bruge nogle standardsatser.

Standardsatser
Pr. døgn Hvor længe?
Kost 2022: 539 kr.
2021: 532 kr.
Højst 12 måneder. 
Efter et år kan du kun få fradrag med de dokumenterede udgifter til kost.
Logi 2022: 231 kr.
2021: 228 kr.
Så længe arbejdsstedet er midlertidigt.

Fradraget bliver givet pr. døgn og skal regnes fra det faktiske udrejsetidspunkt. Hjemrejsedage kan du fradrage med 1/24 af kostsatsen pr. påbegyndt time.

Eksempel i 2021:

Du begynder din rejse mandag kl. 08:00 og slutter din rejse onsdag kl. 15:00.

Fradrag logi: 2 dage (mandag og tirsdag) á 228 kr. I alt 456 kr.
Fradrag kost: 2 dage (mandag og tirsdag) á 532 kr. I alt 1.064 kr.
Fradrag kost: 7/24 af 532 kr. (onsdag fra 08:00-15:00) I alt 155 kr.
Samlet fradrag I alt 1.675 kr.

Skriv dine udgifter på årsopgørelsen, rubrik 53, og forskudsopgørelsen, felt 429.

Betingelser

 • Du skal have et midlertidigt arbejdssted
 • Afstanden mellem dit midlertidige arbejdssted og din sædvanlige bopæl skal være så stor, at du ikke kan overnatte på din bopæl og rejse frem og tilbage hver dag.
 • Du kan ikke få fradrag, hvis din arbejdsgiver udbetaler skattefri rejsegodtgørelse eller dækker dine udgifter efter regning.
 • Du kan ikke samtidig få fradrag for dobbelt husførelse og for kost og logi.

Du kan uden dokumentation fratrække 400 kr. pr. uge. Hvis du ønsker et større fradrag, skal du kunne dokumentere dine udgifter.

Skriv dine udgifter på årsopgørelsen, rubrik 53 og forskudsopgørelsen, felt 429.

Betingelser

 • Du skal på grund af dit arbejde opretholde dobbelt husførelse
 • Dit arbejde skal være midlertidigt (tidsbegrænset)
 • Du skal være gift, samlevende eller enlig forsørger
 • Afstanden mellem boligerne skal være så stor, at det ikke vil være rimeligt at skulle rejse frem og tilbage hver dag.
 • Du kan højst få fradrag i to år.
 • Du kan ikke få fradrag, hvis din arbejdsgiver udbetaler skattefri rejsegodtgørelse eller dækker dine udgifter efter regning.
 • Du kan ikke samtidig få fradrag for dobbelt husførelse og for kost og logi.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.