Import af bil eller MC

Du skal betale registreringsafgift for at få danske nummerplader. Vil du kende afgiften på forhånd, kan du bede om et bindende svar eller beregne afgiften. Sagsbehandlingstiden for værdifastsættelse er op til 7 uger.

Log på Motorregistret og bed om værdifastsættelse

For uddybende og fyldestgørende juridiske information, se Den juridiske vejledning.