Her er en oversigt over fristerne for at indberette og betale moms, lønsumsafgift, A-skat og EU-salg uden moms.

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus
En del af hjælpepakken betyder, at en række frister for indberetning og betaling af moms samt betaling af A-skat og am-bidrag er udskudt.

Læs mere på skat.dk/corona

Indberet og betal i TastSelv Erhverv

Du skal indberette moms hvert halve år, hvis din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt, og du har indberettet og indbetalt til tiden.

Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst 1½ år. Herefter undersøger Skattestyrelsen din virksomheds omsætning og ændrer eventuelt din afregningsperiode, så du skal indberette hvert halve år.

Udskydelse af halvårsfrister for moms som følge af coronavirus

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Visse halvårlige frister for moms er derfor udskudt. Se fristerne herunder, og læs mere på skat.dk/corona.

Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

Skattestyrelsen opfordrer dig til alligevel at indberette til den oprindelige frist, hvis du kan og kun vente med at betale. Hvis du (senest 1. september 2020) indberetter en evt. negativ momsindberetning for første halvår 2020, kan din virksomhed få den negative moms udbetalt efter reglerne for udbetaling af negativ moms.

Hvis du stadig vil betale til den oprindelige frist

Hvis du indberetter til den oprindelige frist, kan du også stadig betale til den oprindelige frist. Vær dog opmærksom på, at du så bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen)skat.dk/corona.

Udskudte halvårsfrister for moms som følge af coronavirus
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
1. januar - 30. juni 2020 1. september 2020 1. marts 2021
1. juli - 31. december 2020 1. marts 2021 De to perioder skal indberettes hver for sig og betales senest 1. marts 2021

Halvårsfrister for moms for 2021
Afregningsperiode Indberetnings- og betalingsfrist
1. januar - 30. juni 2021 1. september 2021
1. juli - 31. december 2021 1. marts 2022

Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.

Udskydelse af kvartalsfrister for moms som følge af coronavirus

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder, som følge af coronavirus. Visse kvartalsvise frister for moms er derfor udskudt.

Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

Skattestyrelsen opfordrer dig til alligevel at indberette til den oprindelige frist, hvis du kan og kun vente med at betale. Hvis du (senest 1. december 2020) indberetter en evt. negativ momsindberetning for tredje kvartal 2020, kan din virksomhed få den negative moms udbetalt efter reglerne for udbetaling af negativ moms.

Hvis du stadig vil betale til den oprindelige frist

Hvis du indberetter til den oprindelige frist, kan du også stadig betale til den oprindelige frist. Vær dog opmærksom på, at du så bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen)skat.dk/corona.

Fristen den 1. september 2020: Vær opmærksom på, at din virksomhed skal indberette og betale for både 1. og 2. kvartal 2020, hvis du ikke allerede har indberettet og betalt for 1. kvartal.
De to perioder skal indberettes hver for sig.

Udskudte kvartalsfrister for moms som følge af coronavirus
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
1. januar - 31. marts 2020 2. juni 2020 1. september 2020
1. april - 30. juni 2020 1. september 2020 De to perioder skal indberettes hver for sig og betales senest 1. september 2020
1. juli - 30. september 2020 1. december 2020 1. marts 2021
1. oktober - 31. december 2020 1. marts 2021 De to perioder skal indberettes hver for sig og betales senest 1. marts 2021

Læs mere på skat.dk/corona

Frister for kvartalsvis afregning af moms 2020/21
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli - 30. september 2020 1. marts 2021 (udskudt fra 1. december 2020)
1. oktober - 31. december 2020 1. marts 2021 (De to perioder med frist 1. marts skal indberettes hver for sig og betales senest 1. marts 2021)
1. januar - 31. marts 2021 1. juni 2021
1. april - 30. juni 2021 1. september 2021
1. juli - 30. september 2021 1. december 2021
1. oktober - 31. december 2021 1. marts 2022

Du skal indberette moms månedsvis, hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det.

Udskydelse af månedsvise frister for moms som følge af coronavirus

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder, som følge af coronavirus. Visse månedsvise frister for moms er derfor udskudt.

Jeg afregner moms månedsvis som kreditbegrænset. Gælder udskydelsen af betalingsfristen også for mig?

Nej. Du skal betale moms til samme frister, som du plejer.

Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

Skattestyrelsen opfordrer dig til alligevel at indberette til den oprindelige frist, hvis du kan og kun vente med at betale. Det er en fordel for din virksomhed, hvis du skal have moms tilbage.

Hvis du stadig vil betale til den oprindelige frist

Hvis du indberetter til den oprindelige frist, kan du også stadig betale til den oprindelige frist. Vær dog opmærksom på, at du så bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen)skat.dk/corona.

Udskudte månedsfrister for moms som følge af coronavirus
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
1. august - 31. august 2020 25. september 2020 2. oktober 2020

 Læs mere på skat.dk/corona

Frister for månedsvis afregning af moms 2020/21
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. september - 30. september 2020 26. oktober 2020
1. oktober - 31. oktober 2020 25. november 2020
1. november - 30. november 2020 28. december 2020
1. december - 31. december 2020 25. januar 2021
1. januar - 31. januar 2021 25. februar 2021
1. februar - 29. februar 2021 25. marts 2021
1. marts - 31. marts 2021 26. april 2021
1. april - 30. april 2021 25. maj 2021
1. maj - 31. maj 2021 25. juni 2021
1. juni - 30. juni 2021 17. august 2021
1. juli - 31. juli 2021 25. august 2021
1. august - 31. august 2021 27. september 2021
1. september - 30. september 2021 25. oktober 2021
1. oktober - 31. oktober 2021 25. november 2021
1. november - 30. november 2021 27. december 2021
1. december - 31. december 2021 25. januar 2022

Hvis du har EU-salg uden moms, skal du indberette det hver måned i TastSelv Erhverv under Moms.

Du skal kun indberette for en periode, hvis du har haft EU-salg uden moms i perioden. Du skal ikke lave en nulindberetning.

I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned.

Månedlig indberetning af EU-salg uden moms 2020/21
Afregningsperiode Skal være indberettet senest
August 2020 25. september 2020
September 2020 25. oktober 2020
Oktober 2020 25. november 2020
November 2020 25. december 2020
December 2020 25. januar 2021
Januar 2021 25. februar 2021
Februar 2021 25. marts 2021
Marts 2021 26. april 2021
April 2021 25. maj 2021
Maj 2021 25. juni 2021
Juni 2021 26. juli 2021
Juli 2021 25. august 2021
August 2021 27. september 2021
September 2021 25. oktober 2021
Oktober 2021 25. november 2021
November 2021 27. december 2021
December 2021 25. januar 2022
 Januar 2022  25. februar 2022
Februar 2022 25. marts 2022
Marts 2022 25. april 2022
Kvartalsvis indberetning af EU-salg uden moms 2020/21
Afregningsperiode Skal være indberettet senest
 3. kvartal 2020 25. oktober 2020
 4. kvartal 2020 25. januar 2021
1. kvartal 2021 26. april 2021
2. kvartal 2021 26. juli 2021
3. kvartal 2021 25. oktober 2021
4. kvartal 2021 25. januar 2022
1. kvartal 2022 25. april 2022

Fra 1. juli 2021 er One stop moms ikke længere i funktion ift. nye frister. Det er i stedet Moms One Stop Shop, der gælder.

Sidste frist for One stop moms er overstået

Hvis du har været registreret for One stop moms, skulle du indberette og betale den 20. i måneden, efter et kvartal var slut. Der er derfor ikke flere frister at indberette for One stop moms. Sidste frist for One stop moms var for 2. kvartal 2021 den 20. juli 2021.

Frister for Moms One Stop Shop

For EU-ordningen og Ikke-EU-ordningen bliver fristen den sidste dag i måneden efter kvartalets udløb, mens virksomheder på Importordningen, som skal indberette og betale hver måned, får frist sidste dag i måneden efter en periodes udløb. 

Læs mere om de nye regler for moms ved salg til private i EU og om Moms One Stop Shop.

Frister for EU-ordningen og Ikke-EU-ordningen (Moms One Stop Shop) 2021
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
3. kvartal 2021 31. oktober 2021
4. kvartal 2021 31. januar 2022
1. kvartal 2022 30. april 2022
Frister for Importordningen (Moms One Stop Shop) 2021
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli - 31. juli 2021 31. august 2021
1. august - 31. august 2021 30. september 2021
1. september - 30. september 2021 31. oktober 2021
1. oktober - 31. oktober 2021 30. november 2021
1. november - 30. november 2021 31. december 2021
1. december - 31. december 2021 31. januar 2022
1. januar - 31. januar 2022 28. februar 2022

Læs mere om, hvordan du indberetter og betaler moms

Dine frister for at indberette og betale afhænger af, hvordan virksomheden eller organisationen er registreret:

 • Stor virksomhed: am-bidrag over 250.000 kroner og/eller A-skat over 1 million kroner pr. år
 • Lille og mellemstor virksomhed (SMV): am-bidrag under 250.000 kroner og/eller A-skat under 1 million kroner pr. år.

Du kan se på dit registreringsbevis, om din virksomhed er registreret som stor eller lille/mellemstor (SMV). Du finder registreringsbeviset under Profil > Registreringsbevis i TastSelv Erhverv.

Udskydelse af betalingsfrist som følge af coronavirus (store virksomheder)

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Derfor er visse frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for store virksomheder.

  Indberetningsfristerne ændres ikke. Læs mere på skat.dk/corona

  De kommende betalingsfrister for store virksomheder ser derfor sådan ud:
  Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
  Maj 2021 31. maj 2021 15. oktober 2021 (udskudt fra 31. maj 2021)
  Juni 2021 30. juni 2021 17. januar 2022 (udskudt fra 30. juni 2021)
  Juli 2021 30. juli 2021 30. juli 2021
  August 2021 31. august 2021 31. august 2021
  September 2021 30. september 2021 30. september 2021
  Oktober 2021 29. oktober 2021 29. oktober 2021
  November 2021 30. november 2021 30. november 2021
  December 2021 30. december 2021 30. december 2021

  Offentlige myndigheder

  Offentlige myndigheder som styrelser, kommuner og regioner er generelt ikke omfattet af de udskudte frister og skal derfor indberette og betale som hidtil.

  Udskydelse af betalingsfrist som følge af coronavirus (små og mellemstore virksomheder)

  Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Derfor er visse frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for små og mellemstore virksomheder. Indberetningsfristerne ændres ikke.

  Læs mere på skat.dk/corona

  De kommende betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder ser derfor sådan ud:
  Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
  April 2021 10. maj 2021 27. september 2021 (udskudt fra 10. maj 2021)
  Maj 2021 10. juni 2021 31. januar 2022 (udskudt fra 10. juni 2021)
  Juni 2021 12. juli 2021 12. juli 2021
  Juli 2021 10. august 2021 10. august 2021
  August 2021 10. september 2021 10. september 2021
  September 2021 11. oktober 2021 11. oktober 2021
  Oktober 2021 10. november 2021 10. november 2021
  November 2021 10. december 2021 10. december 2021
  December 2021 17. januar 2022 17. januar 2022

  Tjek om du har fået nye frister i slutningen af november

  Hvis virksomheden ændrer registrering, får du både nye indberetningsfrister og betalingsfrister. Du skal huske at indsætte de nye frister i dit lønsystem. Indberetter din virksomhed via et lønbureau, skal du selv give lønbureauet besked om de nye frister.

  Læs mere om, hvordan du indberetter løn

  Læs mere om, hvordan du betaler A-skat og am-bidrag

  Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
  3. kvartal 2020 15. oktober 2020
  4. kvartal 2020 15. januar 2021
  1. kvartal 2021 15. april 2021
  2. kvartal 2021 15. juli 2021
  3. kvartal 2021 15. oktober 2021
  4. kvartal 2021 17. januar 2022

  Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
  September 2020 15. oktober 2020
  Oktober 2020 16. november 2020
  November 2020 15. december 2020
  December 2020 15. januar 2021
  Januar 2021 15. februar 2021
  Februar 2021 15. marts 2021
  Marts 2021 15. april 2021
  April 2021 17. maj 2021
  Maj 2021 15. juni 2021
  Juni 2021 15. juli 2021
  Juli 2021 16. august 2021
  August 2021 15. september 2021
  September 2021 15. oktober 2021
  Oktober 2021 15. november 2021
  November 2021 15. december 2021
  December 2021 17. januar 2022

  Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
  3. kvartal 2020 15. oktober 2020
  4. kvartal 2020 15. januar 2021
  1. kvartal 2021 15. april 2021
  2. kvartal 2021 15. juli 2021
  3. kvartal 2021 15. oktober 2021
  4. kvartal 2021 17. januar 2022

  Hvis virksomheden, der skal afregne lønsumsafgift efter metode 4, har ansatte, skal du både indberette aconto hvert kvartal og for hele indkomståret. Hvis virksomheden ikke har ansatte, skal du kun indberette for indkomståret.

  På årsangivelsen skal du indberette lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud. Har du ansatte, skal du foruden lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud også indberette lønsumsafgiften af indkomstårets samlede lønsum og fratrække den lønsumsafgift, du har indberettet aconto hvert kvartal.

  Har virksomheden ingen ansatte, skal du kun indberette en gang om året.

  Udskydelse af frister for lønsumsafgift som følge af coronavirus

  Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker til virksomheder, som følge af coronavirus. Visse frister for lønsumsafgift er derfor udskudt.

  Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

  Skattestyrelsen opfordrer dig til alligevel at indberette til den oprindelige frist, hvis du kan og kun vente med at betale.

  Hvis du stadig vil betale til den oprindelige frist

  Hvis du indberetter til den oprindelige frist, kan du også stadig betale til den oprindelige frist. Vær dog opmærksom på, at du så bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen)skat.dk/corona.

  Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt betalingsfrist
  2. kvartal 2020 15. juli 2020 1. september 2020
  3. kvartal 2020 15. oktober 2020 16. november 2020

   Læs mere på skat.dk/corona

  Kvartalsvis indberetning for virksomheder med ansatte 2020/21
  Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
  3. kvartal 2020 16. november 2020 (Udskudt fra 15. oktober 2020)
  4. kvartal 2020 15. januar 2021
  1. kvartal 2021 15. april 2021
  2. kvartal 2021 15. juli 2021
  3. kvartal 2021 15. oktober 2021
  4. kvartal 2021  17. januar 2022

  Årsindberetning for virksomheder med og uden ansatte:

  Når virksomheden har forskudt indkomstår
  Hvis du har forskudt indkomstår, afhænger fristen for at indberette og betale årsangivelsen af virksomhedens driftsform, og af hvornår virksomhedens indkomstår udløber.

  Årsindberetning 2020/21 (personligt ejede virksomheder)
  Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
  1. april 2019 - 31. marts 2020 16. august 2021
  1. maj 2019 - 30. april 2020 16. august 2021
  1. juni 2019 - 31. maj 2020 16. august 2021
  1. juli 2019 - 30. juni 2020 16. august 2021
  1. august 2019 - 31. juli 2020 16. august 2021
  1. september 2019 - 31. august 2020 16. august 2021
  1. oktober 2019 - 30. september 2020 16. august 2021
  1. november 2019 - 31. oktober 2020 16. august 2021
  1. december 2019 - 30. november 2020 16. august 2021
  1. januar 2020 - 31. december 2020 16. august 2021
  1. februar 2020 - 31. januar 2021 16. august 2021
  1. marts 2020 - 28. februar 2021 16. august 2021
  1. april 2020 - 31. marts 2021 15. august 2022
  Årsindberetning 2020/21 (ikke-personligt ejede virksomheder - fx et APS eller et IVS)
  Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
  1. marts 2019 - 29. februar 2020 15. oktober 2020
  1. april 2019 - 31. marts 2020 16. november 2020
  1. maj 2019 - 30. april 2020 15. december 2020
  1. juni 2019 - 31. maj 2020 15. januar 2021
  1. juli 2019 - 30. juni 2020 15. februar 2021
  1. august 2019 - 31. juli 2020 15. marts 2021
  1. september 2019 - 31. august 2020 15. april 2021
  1. oktober 2019 - 30. september 2020 17. maj 2021
  1. november 2019 - 31. oktober 2020 15. juni 2021
  1. december 2019 - 30. november 2020 15. juli 2021
  1. januar 2020 - 31. december 2020 16. august 2021
  1. februar 2020 - 31. januar 2021 15. september 2021
  1. marts 2020 - 28. februar 2021 15. oktober 2021
  1. april 2020 - 31. marts 2021 15. november 2021
  1. maj 2020 - 30. april 2021 15. december 2021
  1. juni 2020 - 31. maj 2021  17. januar 2022

  Læs mere om, hvordan du indberetter og betaler lønsumsafgift

  Du har overholdt fristen for at indberette, hvis du får en kvittering for din indberetning inden kl. 24.00 den dag, fristen udløber.

  Din betaling er rettidig, hvis beløbet bliver trukket på din virksomheds konto senest den dag, fristen udløber.

  Betaler du med LeverandørService hos Nets, skal du godkende betalingen i TastSelv Erhverv inden kl. 16.00 bankdagen før sidste rettidige betalingsdag, for at betalingen kan blive trukket på bankkontoen på sidste rettidige betalingsdag.

  Hvis du ikke indberetter fx moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag inden fristerne, laver vi et midlertidigt skøn for dig. Det kaldes også en foreløbig fastsættelse (FF) og koster 800 kr. hver gang.

  Husk også at indberette "0", hvis du ikke har haft nogen aktivitet i perioden.

  Hvis du ikke betaler fx moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag inden fristerne, bliver der automatisk beregnet og tilskrevet renter på Skattekontoen. 

  Har du indberettet eller betalt for sent, kan du søge om at blive fritaget for at betale afgiften samt renter og gebyrer. Inden du søger om fritagelse, skal du indberette og betale den moms, lønsumsafgift eller A-skat og am-bidrag, som FF-afgiften vedrører. 

  Ansøg om fritagelse for afgift af den foreløbig fastsættelse (FF), renter og gebyrer (virk.dk)

  Når vi har behandlet ansøgningen, sender vi en afgørelse til din virksomheds digitale postkasse.

  Læs mere om reglerne for fritagelse i § 4 i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 (retsinformation.dk)

  For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.