Offentlig gæld til inddrivelse


Hvis du har fået et brev fra SKAT om, at vi vil inddrive din virksomheds gæld, skal du betale den eller ringe til os på 70 15 73 04. Du kan også ringe til os, hvis du har brug for en oversigt over din virksomheds gæld.

SKAT har p.t. standset den automatiserede inddrivelse via det digitale inddrivelsessystem EFI. Inddrivelsen sker derfor manuelt.

Folketinget har i den forbindelse vedtaget at forlænge muligheden for at inddrive gæld ved at ændre reglerne for forældelse. Det betyder, at forældelsesfristen for gæld til inddrivelse først begynder at løbe fra den 20. november 2018, uanset hvornår gælden er opstået.

Se skatter og afgifter sendt til inddrivelse på din skattekonto

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.