Du kan kun bruge denne metode, hvis du har købt eller lavet en bindende aftale om køb af anlæg senest den 19. november 2012. Du kan ikke skifte til denne metode, hvis du allerede bruger den skematiske metode.

Skriv dit overskud i rubrik 111 eller underskud i rubrik 112 på årsopgørelsen

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter