Du skal betale ejendomsværdiskat af din andel af boligen, så længe du bor i boligen. Når I flytter fra hinanden, bliver du og din tidligere ægtefælle/samlever betragtet som henholdsvis lejer og udlejer, så længe I ejer en bolig sammen. Hvis I har været gift, kan I dog vælge først at blive betragtet som lejer og udlejer, efter at boet er blevet delt. 

Du betaler automatisk ejendomsværdiskat af din andel af jeres bolig, så længe du bor i boligen.

Indtil boet er delt

I perioden fra I er blevet separeret eller skilt og indtil boet er delt, kan din tidligere ægtefælle vælge mellem to ordninger. Han eller hun kan vælge at fortsætte med at betale ejendomsværdiskat af sin andel af boligen, eller han eller hun kan vælge at leje sin del af jeres bolig ud til dig. Du skal betale ejendomsværdiskat af din andel af boligen, uanset om du betaler husleje til din tidligere ægtefælle eller ej.

Når boet er delt

Du skal fortsat betale ejendomsværdiskat af din andel af boligen, men når boet er delt, kan din tidligere ægtefælle ikke længere vælge at nøjes med at betale ejendomsværdiskat af sin andel af boligen, og I bliver derfor nu betragtet som lejer og udlejer. Det gælder også, selv om du ikke betaler husleje til din tidligere ægtefælle.

Hvis du lejer din tidligere ægtefælles del af boligen og huslejen er lavere end markedslejen (det vil sige, at huslejen er lavere, end det beløb en neutral tredjepart ville betale i husleje), skal du betale skat af forskellen mellem din husleje og markedslejen.

Du skal oplyse forskellen mellem din husleje og markedslejen på din forskudsopgørelse i rubrik 250 og på din årsopgørelse i rubrik 20.

Ret din forskudsopgørelse, rubrik 250

Skriv beløbet på din årsopgørelse, rubrik 20

Tidslinje

Her kan du få et overblik over, hvad du skal betale og hvornår. På tidslinjen kan du også se, hvad du betaler for din egen andel af boligen, og hvad du betaler for at råde over din tidligere ægtefælles andel af boligen.

En tidslinje der viser, hvad du skal gøre når I flytter fra hinanden

Du betaler automatisk ejendomsværdiskat af din andel af jeres bolig, indtil du er blevet enten skilt eller separeret.

Indtil boet er delt

I perioden fra I er blevet separeret eller skilt og indtil boet er delt, kan du vælge mellem to ordninger. Du kan vælge at fortsætte med at betale ejendomsværdiskat af din andel af boligen, eller du kan vælge, at du lejer din del af jeres bolig ud til din tidligere ægtefælle.

Når boet er delt

Når boet er delt, har du ikke denne valgmulighed længere, og du bliver nu betragtet som udlejer af din del af jeres bolig. Når du lejer din del af huset ud, skal du betale skat af den husleje, du modtager. Til gengæld kan du også få fradrag for visse udgifter. Vær opmærksom på, at huslejen skal svare til markedslejen (det vil sige, at huslejen skal svare til det beløb en neutral tredjepart ville betale i husleje).

Læs om udleje og se, hvad du skal gøre i forhold til din forskudsopgørelse og din årsopgørelse her:

Tidslinje

Her kan du få et overblik over, hvad du skal betale og hvornår.

En tidslinje der viser, at du skal betale ejendomsværdiskat når I flytter fra hinanden. Du kan vælge mellem at betale ejendomsværdiskat eller skat af husleje ved separation eller skilsmisse. Og ved bodeling betaler du skat af husleje

Hvis I flytter fra hinanden og ikke har været gift, bliver I betragtet som henholdsvis lejer og udlejer. Det betyder, at den, der flytter, skal leje sin del af boligen ud til den, der bliver boende.

Den der flytter (udlejer)

Hvis du flytter, bliver du betragtet som udlejer, der lejer din del af boligen ud til din tidligere samlever. Du skal betale skat af huslejen, men kan også få fradrag for visse udgifter. Vær opmærksom på, at huslejen skal svare til markedslejen (det vil sige, at huslejen skal svare til det beløb en neutral tredjepart ville betale i husleje).

Læs om udleje og se, hvad du skal gøre i forhold til din forskudsopgørelse og din årsopgørelse her:

Den der bliver boende (lejer)

Hvis du bliver boende, bliver du betragtet som lejer, der lejer din tidligere samlevers del af boligen. Du skal derfor betale husleje til din tidligere samlever.

Hvis huslejen er lavere end markedslejen (det vil sige, at huslejen er lavere, end det beløb en neutral tredjepart ville betale i husleje), skal du betale skat af forskellen mellem din husleje og markedslejen.

Du skal oplyse forskellen mellem din husleje og markedslejen på din forskudsopgørelse i rubrik 250 og på din årsopgørelse i rubrik 20.

Ret din forskudsopgørelse, rubrik 250

Skriv beløbet på din årsopgørelse, rubrik 20

Hvis I begge flytter fra jeres fælles bolig, er reglerne forskellige alt efter, om boligen står tom og om boligen er sat til salg eller ej. Reglerne gælder uanset, om I har været gift eller ej.

Hvis boligen står tom og er sat til salg

Hvis der ikke bor nogen i jeres bolig, og boligen er sat til salg, skal I ikke betale ejendomsværdiskat.

Hvis boligen står tom og ikke er sat til salg

Hvis jeres bolig står tom og ikke er sat til salg, skal I begge betale hver jeres andel af ejendomsværdiskatten.

Hvis boligen er lejet ud til en tredje

Hvis I har lejet jeres bolig ud til en tredje part, bliver I begge to betragtet som udlejer af jeres andel af boligen. Du skal betale skat af den husleje, du modtager, men kan også få fradrag for visse udgifter.

Læs om udleje og se, hvad du skal gøre i forhold til din forskudsopgørelse og din årsopgørelse her:

I skal betale ejendomsværdiskat af hver jeres andel af boligen, så længe I er gift, og en af jer bliver boende i jeres bolig.

Hvis boligen står tom og er sat til salg

Hvis der ikke bor nogen i jeres bolig, og boligen er sat til salg, skal I ikke betale ejendomsværdiskat.

Hvis boligen står tom og ikke er sat til salg

Hvis jeres bolig står tom og ikke er sat til salg, skal I begge betale hver jeres andel af ejendomsværdiskatten.

Hvis boligen er lejet ud til en tredje

Hvis I har lejet jeres bolig ud til en tredje part, bliver I begge to betragtet som udlejer af jeres andel af boligen. I skal betale skat af den husleje, I modtager, men kan også få fradrag for visse udgifter.

Læs om udleje og se, hvad I skal gøre i forhold til jeres forskudsopgørelse og jeres årsopgørelse her:

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.