Du kan søge om at modtage sociale pensioner som for eksempel folkepension, udbetalinger fra ATP og førtidspension, selv om du flytter til et EU-land eller til et land uden for EU.

Du er begrænset skattepligtig til Danmark af pensionsudbetalingerne. Det betyder, at du skal betale en gennemsnitlig skatteprocent, fordi du ikke hører til en bestemt dansk kommune.

Hvis udbetalingen fra ATP er under 2.800 kr. om året, får du pengene udbetalt som et engangsbeløb, når du når folkepensionsalderen. I det tilfælde betaler du 40 % i afgift i stedet for skat.

Alle pensionstyper bliver automatisk indberettet til Skattestyrelsen. Vi danner en årsopgørelse ud fra de indberettede oplysninger.

Hvis du gerne vil have din folke- eller førtidspension med til udlandet (borger.dk) 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter