B-indkomst er indkomst, hvor der ikke er trukket skat og am-bidrag, inden du får udbetalt beløbet. Fx hvis du er freelancer eller har fået et honorar for at give en koncert eller holde et oplæg. Du skal selv sørge for at betale skat og am-bidrag af din B-indkomst.

Lille B-indkomst: Betal med dankort eller netbank

Fast B-indkomst: Skriv B-indkomst på din forskudsopgørelse, felt 210

Hvis du har en fast B-indkomst, er det nemmest at betale ved at skrive din B-indkomst på din forskudsopgørelse i felt 210.

Når du har gjort det, trækker vi dig i skat ved at hæve din trækprocent og/eller sænke dit månedsfradrag.

Hvis vi ikke kan indregne hele skatten, skal du desuden betale på indbetalingskort. Det vil du kunne se, når du retter din forskudsopgørelse.

Det er ikke muligt at betale indbetalingskort med dankort.

Tilmeld dine indbetalingskort til Betalingsservice

Hvis du vil tilmelde dine indbetalingskort til Betalingsservice, så de bliver betalt automatisk, skal du oplyse følgende i din bank/netbank:

Tilmeld din forskudsskat alene (B-skat og am-bidrag)

 • PBS-nr.: 02056372
 • Debitorgruppe: 00001
 • Kundenummer: 16xxxxxx9xxxx25 (x'erne er dit cpr-nummer)

Tilmeld alle dine personskatter (forskudsskat, restskat og rest-am-bidrag)

 • PBS-nr.: 03663833
 • Debitorgruppe: 00002
 • Kundenummer: 16xxxxxx9xxxx25 (x'erne er dit cpr-nummer)

Når betalingen fremgår af din betalingsoversigt fra Betalingsservice, foregår betalingen automatisk.

Hvis din B-indkomst er lille, eller der er tale om et engangsbeløb, er det nemmest at betale med dankort eller via netbank.

Når du skal beregne din B-skat, skal du først trække 8 % am-bidrag fra B-indkomsten. Herefter beregner du skatten ved hjælp af din trækprocent, som du finder på din forskudsopgørelse. Du skal huske, at du både skal indbetale am-bidraget og skatten.

Eksempel

Du har fået en B-indkomst på 1.000 kr. På din forskudsopgørelse ser du, at din trækprocent er 38 %.

Du skal betale...
Am-bidrag: 1.000 kr. (B-indkomst) x 8 % (am-bidrag) = 80 kr.
Skat:  920 kr. (B-indkomst - am-bidrag) x 38 % (trækprocent) = 349,6 kr.
I alt: 80 kr. (am-bidrag) + 349,6 kr. (skat) = 429,6 kr.

Du retter eller annullerer dine B-skatterater og indbetalingskort i din forskudsopgørelse ved at:

 • Rette din B-indkomst i felt 210.
 • Indtaste, hvor meget B-skat du allerede har betalt, i felt 342.

Herefter skal du ikke betale flere af de oprindelige indbetalingskort.

Ret din forskudsopgørelse, felt 210 og 342

Hvis du har fået indbetalingskort og skal betale fra udlandet, skal du bruge:

 • IBANnr: DK94 30000007540531
 • Swiftkode: DABADKKK

I tekstfeltet til modtager skal du skrive dit cpr-nummer, og hvad beløbet skal dække.

Hvis du mangler betalingslinjen på din betaling:

 1. Log på TastSelv.
 2. Vælg Betaling.
 3. Vælg indkomståret for din betaling, fx 2021.
 4. Under Din B-skat 2021 finder du betalingslinjen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.