Du kan købe prøvemærker til et køretøj, som ikke er registreret, hvis du har et særligt formål med kørslen.

  • Pris: 100 kr. pr. dag fra kl. 00-23.59 (inkl. ansvarsforsikring)

Du kan købe prøvemærker i en motorekspedition, en udvalgt toldekspedition eller i Motorregistret (3-4 hverdages leveringstid ved forsendelse).

Log på Motorregistret med NemID

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter