Dato for udgivelse
19 Sep 2016 15:07
Gyldig til
27. august 2017
Til
Pensionsinstitutter
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Mandtalslisten til pensionsinstitutter med grønlandske kunder er nu sendt ud. Sammen med listen følger også en vejledning i, hvordan oplysningerne sendes til SKAT.

Oplysninger skal være sendt til SKAT senest 14. oktober 2016.


PAL-skat for personer bosat i Grønland
Der blev den 20. februar 2012 aftalt et tillæg til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale. Tillægget betyder, at Danmark opkræver PAL-skat på vegne af Grønland for personer bosiddende i Grønland.

PAL-skatten for personer bosiddende i Grønland indgår i den ordinære angivelse af PAL-skat, som pensionsinstitutterne allerede har indberettet og indbetalt.

Pensionsinstitutterne har ikke nødvendigvis sikker viden om hvilke kunder, der er bosiddende i Grønland. På baggrund af indberetningerne til CPS-systemet sender SKAT en mandtalsliste til pensionsinstitutterne med de cpr-numre, som PAL-skatten skal oplyses for.

Hvordan i 2016
SKAT har sendt mandtalslister til pensionsinstitutterne via brev. Har instituttet bedt om at få listen digitalt, er den sendt digitalt via TastSelv erhverv.

På baggrund af mandtalslisten skal pensionsinstitutterne sende følgende oplysninger:

  • Summen af PAL-skat for de grønlandske kunder (et samlet beløb).

  • Det faktiske antal kunder, som indgår i summen.

  • Pensionsinstituttets cvr-nr.

  • Det indkomstår, som PAL-skatten vedrører.

Tidsplan
Mandtalslisten til pensionsinstitutter med grønlandske kunder er sendt ud nu. 

SKAT skal modtage institutternes oplysninger senest 14. oktober 2016.

Brug sikker mail, når oplysningerne sendes til SKAT
Gå på skat.dk, log på Erhverv, og indsend oplysningerne ved brug af kontaktformularen under menupunktet, Kontakt. Se mere i brevet. 

Opgaven med at indsamle oplysninger om PAL-skatten til Grønland er relativ lille, og gennemføres derfor manuelt i en forsøgsperiode. Erfaringerne kommer til at danne grundlag for at etablere den endelige proces. SKAT modtager derfor meget gerne tilbagemeldinger om, hvordan processen opleves, og hvordan den evt. kan forbedres. Tilbagemeldinger sendes til ekapital@skat.dk. 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter