Dato for udgivelse
29 Apr 2016 14:42
Gyldig til
10 Nov 2016 08:25
Til
Virksomheder beskæftiget med told
Sagsnummer
16-05573025
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

I en overgangsperiode efter 1. maj 2016 kan T5 kontoleksemplar bruges til overdragelse af rettigheder mellem bevillingshavere til end-use


Når den nye EU-toldkodeks træder i kraft 1. maj forsvinder T5 kontroleksemplar, som bl.a. er blevet brugt til dokumentation og tilladelse ved overførsel af varer mellem to bevillingshavere i hver sit EU-land.

Kommissionen har dags dato tilkendegivet at det vil være muligt også efter 1. maj at anvende T5 kontroleksemplar i en overgangsperiode til brug for overdragelse af rettigheder og forpligtielser efter artikel 218 i EU toldkodeks.

På baggrund heraf kan T5 Kontroleksemplar proceduren fortsat anvendes indtil videre for både eksisterende og evt. nye bevillinger.