Dokumentets dato
15 Dec 2004
Dato for offentliggørelse
15 Dec 2004 15:12
Dokumenttype
TSS-cirkulære
Cirkulærets nummer
2004-36
Ansvarlig fagkontor
Borger- og Erhvervsservice, Erhvervscenter
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20040011709-regl

Under henvisning til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 289 af 28.4. 2003 om opkrævning af skatter og afgifter m.v meddeles det herved, at rentesatsen udgør 0,1 pct. pr. påbegyndt måned med virkning fra 1. januar 2005.

Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2005.

Ole Kjær

/Jens Christiansen

Henvisning

Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2004-4 G.6
Lønsumsafgiftsvejledningen 2004-4 F.12