Dette afsnit beskriver kravene til oplysning om afgiftens størrelse til momsregistrerede virksomheder.

Afgiftens størrelse skal fremgå med den samlede elafgift, samt den del af afgiften, som er godtgørelsesberettiget, hvis modtageren anvender elektricitet til proces efter xELAL § 11 cx, stk. 1. Fakturaen skal også oplyse om størrelsen på minimumsafgiften efter xELAL § 11 cx, stk. 1, det vil sige 0,4 øre/kWh. Minimumsafgiften er alene relevant for elektricitet, som er til anden anvendelse end opvarmning af helårsboliger.

Det er fortsat den godtgørelsesberettigede virksomheds ansvar at være opmærksom på forbrug af elektricitet, hvor der ikke kan ske godtgørelse efter § 11 c, stk. 1. Det kan fx være forbrug af el til rumvarme, komfortkøling, anvendelse af el til varmeproduktion med henblik på levering af varme, anvendelse af el til privatforbrug eller anvendelse af el til ikke-momspligtige aktiviteter. Endvidere er der de liberale erhverv efter bilaget til elafgiftsloven, som alene kan opnå en mindre godtgørelse for el til rumvarme mv.

Ovennævnte krav til oplysning om afgiftens størrelse gælder både for elhandelsvirksomheders og for andre elhandleres fakturering til momsregistrerede virksomheder.

Se xELAL § 7x, stk. 3, 8. pkt.

Eksempel

I gennemsnit bruger et landbrug fx 30.000 kWh årligt. Den ikke godtgørelsesberettigede andel vil udgøre 120 kr. pr. år eller 10 kr. pr. måned.

Den tilfakturerede elafgift skal opdeles således:

Eksempel:

Forbrug: 2.500 kWh.

Afgiftssats 88,5 øre pr. kWh (2016-sats)

A.

Elafgift pr. måned

2.212,50 kr.

B.

- heraf 0,4 øre pr. kWh minimumsafgift 

10,00 kr.

C.

- heraf elafgift bortset fra minimumsafgift (88,1 øre pr. kWh i 2016)

2.202,50 kr.