Dato for udgivelse
27 Jul 2015 14:32
Gyldig til
17 Aug 2015 23:59
Til
Indberetningspligtige af renter og værdipapir i henhold til skattekontrollovens indberetningsbestemmelser
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Skatteministeren har den 10. juli 2015 udstedt en ny Bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven (Bek.nr. 890 af 10/7/2015). Bekendtgørelsen er offentliggjort den 14. juli 2015 og kan ses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173148&exp=1


Bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven

Skatteministeren har den 10. juli 2015 udstedt en ny Bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven (Bek.nr. 890 af 10/7/2015). Bekendtgørelsen er offentliggjort den 14. juli 2015 og kan ses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173148&exp=1

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1148 af 26/09/2013. Dog trådte bekendtgørelsens kapitel 24 allerede i kraft den 15. juli 2015 og samtidig er kapitel 23 i bekendtgørelse 1148 af 26. september 2013 om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven ophævet. Se ikrafttrædelsesbestemmelser i bekendtgørelsens §69.

Med den nye bekendtgørelse indføres bl.a. pligt til at indberette om alle ejere af depoter, der er oprettet 1. januar 2016 eller derefter (bekendtgørelsens §6) og der indføres pligt til fra indkomståret 2016 at indberette om den faktiske indeholdte udenlandske udbytteskat (bekendtgørelsens §46).