Dato for udgivelse
18 Feb 2015 15:12
Resumé

SKAT har sammen med Danske Advokater og Advokatsamfundet etableret et dialogforum, der skal medvirke til en bedre og smidigere skatteadministration og samtidig styrke retssikkerheden for borgere og virksomheder.


Hver dag rådgiver advokater borgere og virksomheder om deres skatteforhold og hjælper dem med at betale den korrekte skat. Den viden og erfaring skal nu bringes i spil i nyt dialogforum, som skal øge retssikkerheden, forebygge fejl hos SKAT, borgere og virksomheder samt medvirke til en smidigere skatteadministration.

- Et tættere og mere formaliseret bånd mellem danske advokater og SKAT giver god mening. Advokaterne har en daglig og tæt kontakt med borgere og virksomheder og kan se, hvordan skattelovgivningen fungerer i praksis. Vi har fokus på, at borgere og virksomheder betaler deres skat korrekt, og at skatten opkræves på en fair og ordentlig måde. Og det arbejde, tror vi, bliver styrket via dialog og åbenhed om SKATs arbejde og en tættere relation til advokatbranchen, forklarer SKATs direktør, Jesper Rønnow Simonsen.

Dialogforummet er et samarbejde mellem Advokatsamfundet, Danske Advokater og SKAT og har til opgave at drøfte relevante emner indenfor skatteområdet og sætte fokus på rammer, muligheder og begrænsninger for forståelsen og efterlevelsen af de gældende regler for borgere og virksomheder.

- Vi har som skatteadvokater en god pejling på, hvornår skattelovgivningen og administrationen heraf giver problemer i praksis. Vi mener, at det et fornuftigt tiltag, at der nu er etableret et dialogforum, hvor vi på en uformel måde kan drøfte forskellige problemstillinger med SKAT. Med en åben dialog har vi forhåbentlig mulighed for at undgå, at problemer vokser sig store, forklarer formanden for Danmarks Skatteadvokater og Danske Advokaters skattefagudvalg, advokat Christian Bachmann.

Dialogforummet skal medvirke til:

  • At skabe dialog om lovfortolkning og praksis
  • At medvirke til at forebygge usikkerhed og misforståelser
  • At udrede eller sikre udredning af problemstillinger, der opstår op grund af uhensigtsmæssigheder i lovgivningen, lovfortolkningen og/eller praksis
  • At drøfte muligheder for forbedringer af vejledninger, hjemmeside og systemer eller gennem ændret lovgivning, lovfortolkning og/eller praksis
  • At samle dialogen med borgernes og virksomhedernes rådgivere og SKAT.

Yderligere oplysninger:
SKATs pressefunktion, telefon 7237 0900
Advokatsamfundet, Poul Bostrup, telefon 4581 5852
Advokatsamfundet, Hanne Hauerslev, telefon 3396 9730