Dato for udgivelse
22 Dec 2014 14:10
Til
Indberettere til URTE, PANT og PADE (Individ 2213,2247 og 2257)
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

LOV nr. 926 af 18/09/2012 indfører supplerende kvartalsvis indberetning af ordinære renteudgifter fra og med indkomståret 2015.

Pligten er indsat i skattekontrollovens § 8 O.

SKAT har d. 18. december 2014 udsendt en erindringsmail til virksomheder som indberetter årlige oplysninger til delsystemerne URTE, PANT og PADE (INDIVID 2213,2247 og 2257), vedr. pligten til at indberette kvartalsvise renteudgifter for 2015.


LOV nr. 926 af 18/09/2012 indfører supplerende kvartalsvis indberetning af ordinære renteudgifter fra og med indkomståret 2015.

Pligten er indsat i skattekontrollovens § 8 O. Mere information kan findes i Årsbrevet for 2014 og systemvejledning vedr. renter mv. på eKapitals hjemmeside skat.dk/ekapital.

SKAT har d. 18. december 2014 udsendt en erindringsmail til virksomheder som indberetter årlige oplysninger til delsystemerne URTE, PANT og PADE (INDIVID 2213,2247 og 2257). Indholdet af mailen kan ses nedenfor.

Fra 2015 skal i Indberette jeres kunders renteudgifter hvert kvartal.

I har tidligere indberettet oplysninger om jeres kunders renteudgifter til SKAT en
gang om året. Fra og med 2015 skal I også indberette jeres kunders renteudgifter
hvert kvartal. Vi skal bruge oplysningerne til at opdatere forskudsopgørelserne i
løbet af året.

Den nye kvartalsvise indberetning er ikke en erstatning for den årlige indberetning,
hvor fristen er den 20. januar.

Nye obligatoriske felter i indberetningssystemerne
Vi har oprettet to nye, obligatoriske felter i indberetningssystemerne URTE, PANT
og PADE, nemlig Transaktionskode og Periodedato. I skal indberette oplysninger i
de to nye felter fra og med indberetningerne for 2014.

Love og regler
Reglerne om kvartalsvis indberetning af renteudgifter står i skattekontrollovens
§ 8 O.

Hvilke lån, I nu skal indberette om kvartalsvist, og hvilke oplysninger, I skal
indberette, står i bekendtgørelse nr. 649 af 9. juni 2014 § 34a.

Mere information
I kan finde en vejledning til indberetning på skat.dk/ekapital. Hvis I har spørgsmål
til indberetningen, er I velkomne til at ringe til os på telefon 72 38 02 10, eller
skrive til os på ekapital@skat.dk.

 

Med venlig hilsen
SKAT