Dato for udgivelse
21 Dec 2012 10:00
Resumé

Sidste år udstedte Spillemyndigheden en række væddemål- og onlinekasinotilladelser til danske og udenlandske spiludbydere. De et-årige tilladelser er nu blevet ændret til fem-årige tilladelser. Samtidig fortsætter Spillemyndigheden arbejdet med at blokere ulovlige hjemmesider for at beskytte forbrugerne samt de spiludbydere, der har tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino i Danmark.


Spillemyndigheden har ændret størstedelen af de et-årige tilladelser til væddemål og onlinekasino, der blev udstedt i december 2011, til fem-årige tilladelser. I alt har 25 udbydere, heraf 5 danske og 20 udenlandske, nu fået forlænget deres tilladelser. Herudover er der på nuværende tidspunkt i alt 9 spiludbydere med indtægtsbegrænsede tilladelser, dvs. at deres bruttospilleindtægt ikke må overstige 1 million kr.

På Spillemyndighedens hjemmeside kan du altid finde en opdateret liste over de spiludbydere, der har tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino i Danmark.

Spillemyndigheden vil i det nye år blive ved med at beskytte spiludbydernes investeringer på det danske marked. Dette betyder, at Spillemyndigheden fortsat vil beskytte det lovlige marked og holde et skarpt øje med ulovlige hjemmesider. I det forgangne år har Spillemyndigheden givet henstillinger til flere spiludbydere, der har udbudt spil på det danske marked uden tilladelse. Mens de fleste har valgt at efterkomme disse henstillinger, har Spillemyndigheden været nødsaget til at foranledige DNS-blokering af 12 og 8 ulovlige hjemmesider i henholdsvis juni og november 2012 via en kendelse fra Fogedretten.

Blokering af ulovlige hjemmesider er blandt de værktøjer, som Spillemyndigheden har til rådighed for at sikre spillelovgivningens krav om, at spil bliver udbudt under trygge og kontrollerede rammer. Et andet vigtigt værktøj er den løbende indsats, som Spillemyndigheden foretager i forhold til reklamering af ulovlige spil. 

- Omfanget af de ulovlige hjemmesider i Danmark skønnes at være relativt begrænset. Blokeringen af de i alt 20 ulovlige hjemmesider illustrerer, at Spillemyndigheden har særligt fokus på sin forpligtigelse til at føre tilsyn med spillemarkedet og sikre, at både forbrugerne og de lovlige spiludbydere på det danske marked beskyttes, siger kontorchef for Spillemyndighedens Jura-afdeling, Tina R. Olsen. 

This Press Release in English.

Yderligere oplysninger:
Tina R. Olsen, Spillemyndigheden, tlf. 72 37 67 41