Dato for udgivelse
20 Dec 2012 10:01
Til
virksomheder registreret for elafgift.
Sagsnummer
12-0265857
Resumé

Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lovforslag L 82, om bl.a. ændring af elafgiftsloven med en nedsættelse af afgiften på elvarme. Samtidig ændres satserne for godtgørelse af elafgift af til rumvarme mv. i momsregistrerede virksomheder. De nye satser træder i kraft den 1. januar 2013.


Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget lovforslag L 82, om bl.a. ændring af elafgiftsloven med en nedsættelse af afgiften på elvarme, det vil sige satsen for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh i helårsboliger, som opvarmes ved el, herunder elvarmepumper, og satsen for godtgørelse af elafgift af forbrug til rumvarme mv. i momsregistrerede virksomheder, herunder også bilagsvirksomheder.

Lovforslaget er en del af en Afgifts- og konkurrencepakke i Finanslovsaftalen for 2013.


Ny elvarmesats                                                   

I perioden 2013 til og med 2015 gælder der følgende satser for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh i helårsboliger, som opvarmes ved el:

Afgiftselementer

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

1.

Energiafgift

øre/kWh

23,3

23,7

24,2

2.

Energieffektiviseringsbidrag

øre/kWh

0,6

0,6

0,6

3.

El-distributionsbidrag

øre/kWh

4,0

4,0

4,0

4.

Tillægsafgift

øre/kWh

6,2

6,3

6,4

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

34,1

34,6

35,2

Efter 2016 reguleres satserne på grundlag af ændringer i nettoprisindekset.

Satserne for Energieffektiviseringsbidrag, El-distributionsbidrag og Tillægsafgift ændres ikke ved dette lovforslag.


Ny godtgørelsessats for elvarme i momsregistrerede virksomheder, herunder også bilagsvirksomheder

I perioden 2013 til og med 2015 gælder der følgende satser for godtgørelse af elafgift af forbrug til rumvarme mv. i momsregistrerede virksomheder, herunder også bilagsvirksomheder:

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Godtgørelse af elafgift

øre/kWh

41,3

42,0

42,9


Ikræfttrædelse

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.


Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter