Dato for udgivelse
10 Dec 2012 11:30
Resumé

Hvis du handler på nettet, og varen bliver sendt fra et land uden for EU, er der muligvis både told, moms og afgift på julegaverne.


Juletiden nærmer sig, og handelen med julegaven øges dag for dag.Hvis du handler på nettet er det vigtigt, du gør dig klart, om varen bliver afsendt fra et EU-land eller et land uden for EU.

Hvis varen bliver afsendt fra et land uden for EU, skal du muligvis betale både told, moms og eventuelle punktafgifter alt afhængig af varens pris.

Told
Hvis pakkens samlede værdi overstiger 150 EUR (1.150 kr.) skal du betale told af hele pakkens værdi.

Det specifikke toldbeløb afhænger af, hvilken vare du køber. Du kan se toldsatserne på skat.dk/internethandel  

Du skal også betale told af fragtomkostninger og eventuelle forsikringer.

Moms
Hvis pakkens samlede værdi overstiger 80 kr., skal du betale moms af hele pakkens værdi.

Hvis pakken indeholder alkohol (fx spiritus, øl og vin), parfume, eau de toilette eller tobaksvarer, skal du betale told, moms og eventuelle punktafgifter uanset pakkens værdi.

Du skal også betale moms af fragtomkostninger og eventuelle forsikringer.

Gebyr for behandlingen af din pakke
Du skal være opmærksom på, at transportøren eller kureren kan opkræve et gebyr for at fortolde din pakke. SKAT har ingen indflydelse på hverken gebyret eller størrelsen af det.

Gaveregler
Julegaver der sendes fra en privatperson til en anden privatperson, bliver pålagt moms og told, hvis gaven overstiger 360 kr. Julegaver der købes over internettet kan ikke fortoldes som gave. 

Beløbsgrænser:

Mellem               0 kr. og 360 kr.           ingen told og moms

Mellem          361 kr. og 1150 kr.           moms

Mellem         1150 kr. og 5250 kr.          enhedstoldsats 2,5 pct. og moms.

Hvis den fastsatte toldsats er under 2,5 pct. anvendes denne.

Ved beløb over 5251 kr. betales den fastsatte toldsats og moms.    

Du kan finde mere om reglerne for told, moms og afgifter ved køb på internettet på skat.dk/internethandel. Her kan du også læser om varer, der ikke må komme ind i landet, fordi de udgør en sundheds- og sikkerhedsrisiko.

Eventuelt yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion, tlf. 72 37 09 00
Borgere og virksomheder: SKATs hovednummer, tlf. 72 22 18 18