Liste over institutioner, der i 2015 xer godkendt til at modtage gaver efter LL § 8 H (forskningsgaver)

AIDS-Fondet

Alexandra Instituttet

Amager og Hvidovre Hospitaler, Afdelingen for Neurorehabilitering

Amager og Hvidovre Hospitaler, Anæstesiologisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Børneafdelingen

Amager og Hvidovre Hospitaler, Funktions og Billeddiagnostisk Enhed, Klinisk Fysiologisk sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Funktions og Billeddiagnostisk Enhed, MR-forskningssektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Funktions og Billeddiagnostisk Enhed, Røntgensektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Fysio- og Ergoterapien

Amager og Hvidovre Hospitaler, Gastroenheden kirurgisk

Amager og Hvidovre Hospitaler, Gastroenheden medicinsk

Amager og Hvidovre Hospitaler, Geriatrisk Team, AMA

Amager og Hvidovre Hospitaler, Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Infektionsmedicinsk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Klinisk Biokemisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Klinisk Forskningscenter

Amager og Hvidovre Hospitaler, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk Center, Endokrinologi

Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk Center, Hjertemedicinsk sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk Center, Lungemedicinsk sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Ortopædkirurgisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Patologiafdelingen

Arbejdermuseet

Arbejdstilsynet

Arken - Museum for Moderne Kunst

Arkitektskolen Aarhus

ARoS Aarhus Kunstmuseum

Billund Museum

Bioneer

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Afdeling for Sammenhængende Patienforløb

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Anæstesiologisk Afdeling Z

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik AMED

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Dermato-Venerologisk Afdeling D og Videncenter for Sårheling (D/S)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Endokrinologisk-Gastroenterologisk afd. L

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Enhed for klinisk sygeplejeforskning

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, GCP-enheden

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Geratrisk Afdeling G

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Institut for Sygdomsforebyggelse

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Kardiologisk Afdeling Y

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Kirurgisk Afdeling K

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Klinisk Biokemisk Afdeling(KBA)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Klinisk Farmakologisk Afdeling (FARM)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicinsk Afdeling (KFNM)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Koordinerende Forskningsenhed

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Lungemedicinsk Afdeling L

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Medicinsk afdeling M

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Neurologisk Afdeling N

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Ortopædkirurgisk Afdeling M

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Palliativ Medicinsk Afdeling

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Parker Instituttet og Reumatologisk Afdeling H

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Røntgenafdelingen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Telemedicinsk afdeling, frederiksberg

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Urologisk Afdeling U

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, WHO-CC

Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling

Bornholms Kunstmuseum

Bornholms Museum

Bornholms Museum

Brandts

Børnecancerfonden

BørneLungeFonden

CABI - Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

Center for Politiske Studier (CEPOS)

Center for Regional- og Turismeforskning

Center for Selvmordsforskning

Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

CONCITO

Copenhagen Business School , Department for Business and Politics (DBP)

Copenhagen Business School , Department of International Business Communication (IBC)

Copenhagen Business School , Department of IT Management (ITM)

Copenhagen Business School , Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)

Copenhagen Business School , Institut for Finansiering (FIN)

Copenhagen Business School , Institut for Innovation og organisationsøkonomi (INO)

Copenhagen Business School , Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse (IKL)

Copenhagen Business School , Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT)

Copenhagen Business School , Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)

Copenhagen Business School , Institut for Organisation og Arbejdssociologi (IOA)

Copenhagen Business School , Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)

Copenhagen Business School , Institut for Regnskab og Revision (RR)

Copenhagen Business School , Institut for Strategi og Globalisering (SMG)

Copenhagen Business School , Juridisk Institut (JUR)

Copenhagen Business School , Økonomisk Institut (ECON)

Danmark-Amerika Fondet (Danmarks Amerikanske Selskab)

Danmarks Kunstbibliotek

Danmarks Lungeforening

Danmarks Lungeforenings Fond

Danmarks Meteorologiske Institut

Danmarks Nationalbank

Danmarks Radio

Danmarks Statistik

Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Aqua

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Biosustain

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Byg

Danmarks Tekniske Universitet, DTU CEN

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Center for Olie og Gas

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Compute

Danmarks Tekniske Universitet, DTU DANCHIP

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Elektro

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Energi

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fotonik

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fysik

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fødevarerinstitut

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemi

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemiteknik

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Management Engineering

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Mekanik

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nanotech

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nutech

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Space

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Systembiologi

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Transport

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Veterinærinstitut

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Vindenergi

Dansk Arkitektur Center (Fond)

Dansk Bibliotekscenter

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Dansk Jødisk Museum

Dansk Kræftforsknings Fond

Dansk Landbrugsmuseum

Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup

Dansk Sprognævn

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Copenhagen Business Academy

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Dania

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Kolding

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Lillebælt

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Midt/Vest

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Sjælland

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Syd/Vest

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Aarhus

Danske Erhvervsakademier, KEA - Københavns Erhvervsakademi

Danske Kongers Kronologiske Samling

Danske Professionshøjskoler, Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danske Professionshøjskoler, Professionshøjskolen Metropol   

Danske Professionshøjskoler, Professionshøjskolen UCC

Danske Professionshøjskoler, University College Lillebælt

Danske Professionshøjskoler, University College Nordjylland

Danske Professionshøjskoler, University College Sjælland

Danske Professionshøjskoler, University College Syddanmark

Danske Professionshøjskoler, Via University College

DBI

De Danske Kongers Kronologiske Samlinger

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS

De Økonomiske Råd

DELTA

Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum

Den Hirschsprungske Samling

Den Hirschsprungske Samling

Den Præhospitale Virksomhed - Akutenheden , Den Præhospitale Virksomhed - Akutenheden

Designmuseum Danmark

Designmuseum Danmark

Designskolen Kolding, Designskolen Kolding

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Jyske Musikkonservatorium

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Teater og Kapel

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning - KORA

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

DFM

DHI

Direktoratet for Kriminalforsorgen/straffuldbyrdelseskontoret

Energi Fyns Udviklingsfond

Energimuseet

Enhed for patientsikkerhed, Koncern plan og udvikling

Esbjerg Kunstmuseum

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg

Fonden Kraka

Fonden Lindoe Offshore Renewables Center

FORCE Technology

Forskningsenhed for Almen Praksis

Forsvarsakademiet

Frederiksberg Museerne 

Fuglsang Kunstmuseum

Furesø Museer

Faaborg Museum

Gammel Estrup, Herregårdsmuseet

Gentofte Hospital, Anæstesiafdeling

Gentofte Hospital, Ernæringsenheden Serviceafdelingen

Gentofte Hospital, Forskningsenheden i HR og Kvalitet

Gentofte Hospital, Hjertemedicinsk Afdeling

Gentofte Hospital, Hud- og allergiafdeling

Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling

Gentofte Hospital, Lungemedicinsk Afdeling

Gentofte Hospital, Medicinsk afdeling C

Gentofte Hospital, Medicinsk Afdeling F

Gentofte Hospital, Ortopædkirurgisk Afdeling

Gentofte Hospital, Røntgen- og Skanningsafdeling

Gigtforeningen

Give-Egnens Museum

Glostrup Hospital, Afdeling for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade

Glostrup Hospital, Akutklinik

Glostrup Hospital, Diagnostisk Afdeling

Glostrup Hospital, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Glostrup Hospital, Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Glostrup Hospital, Fysio- og Ergoterapiafdeling V

Glostrup Hospital, Klinisk eksperimentel forsk. afd.

Glostrup Hospital, Klinisk Neurofysiologisk Afdeling KNF

Glostrup Hospital, Medicinsk Afdeling M

Glostrup Hospital, Neurocentret - Para- Tetraplegi, Hornbæk

Glostrup Hospital, Neurologisk Afdeling N

Glostrup Hospital, Operations- og Anæstestesiologisk Afd. Y

Glostrup Hospital, Reumatologisk Afdeling RM

Glostrup Hospital, Videncenter for Rygsygdomme

Glostrup Hospital, Øjenafdeling Ø

Glud Museum

Greve Museum

Handicapidrættens Videnscenter

Hasselbalch & Lykkegaard Andersens Forskningsfond

HEART Herning Museum of Contemporary Art

Helsingør Kommunes Museer

Herlev Hospital , Akutmodtagelsen Afdeling A

Herlev Hospital, Anæsthesiologisk Afdeling I

Herlev Hospital, Biokemisk Afdeling K

Herlev Hospital, Brystkirurgisk Afd. F

Herlev Hospital, Børneafdeling E

Herlev Hospital, DIMS - Dansk Institut for Medicinsk Simulation/Udviklingsafdelingen

Herlev Hospital, EFECT - Intern Service og Logistik

Herlev Hospital, Gastroenheden

Herlev Hospital, Gynækologisk / Obstetrisk Afd. G

Herlev Hospital, Kardiologisk Afdeling S

Herlev Hospital, Klinisk Fysiologisk - Afdeling Z

Herlev Hospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Herlev Hospital, Medicinsk afdeling O

Herlev Hospital, Medicinsk Hæmatologisk Afd. L

Herlev Hospital, Medicinsk Nefrologisk Afd. B

Herlev Hospital, Neurologisk Afdeling N

Herlev Hospital, Onkologisk Afd. R

Herlev Hospital, Ortopædkirurgisk Afd. T

Herlev Hospital, Patologiafdelingen Afdeling P

Herlev Hospital, Plastikkirurgisk Afd. V

Herlev Hospital, Radiologisk afdeling X

Herlev Hospital, Urologisk Afd. H

Hjerteforeningen

Hjerteforeningens Børnefond (Børnehjertefonden)

Holstebro Kunstmuseum

Idrættens Analyseinstitut

Industrimuseet Frederiks Værk

Industrimuseet 

Instituttet for Fremtidsforskning

IT-Universitetet i København

J.F. Willumsens Museum

JDRF-Fonden for Diabetesforskning

Kastrupgaardsamlingen

Kirsten og Freddy Johansens Fond

Kroppedal Museum 

Kræftens Bekæmpelse

Kunstakademiets Billedkunstskoler

Kunsten - Museum of Modern Art Aalborg

Kvindemuseet i Danmark

KVINFO - Center for Information om Kvinde- og Kønsforskning

Københavns Museum

Københavns Universitet, Afdeling for Eksperimentel Medicin

Københavns Universitet, Arktisk Station

Københavns Universitet, Biologisk Institut

Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut

Københavns Universitet, BRIC

Københavns Universitet, Center for Sprogteknologi

Københavns Universitet, Center for Sund Aldring

Københavns Universitet, DanStem

Københavns Universitet, Datalogisk Institut

Københavns Universitet, Det Informationsvidenskabelige Akademi

Københavns Universitet, Institut for Antropologi

Københavns Universitet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Københavns Universitet, Institut for Farmaci

Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi

Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskab

Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring

Københavns Universitet, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi

Københavns Universitet, Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab

Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Københavns Universitet, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Københavns Universitet, Institut for Matematiske Fag

Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik

Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi

Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Københavns Universitet, Institut for Produktionsdyr og Heste

Københavns Universitet, Institut for Psykologi

Københavns Universitet, Institut for Statskundskab

Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og regionale studier

Københavns Universitet, Institut for VeterinærSygdomsbiologi

Københavns Universitet, JUR Forskningsområdet

Københavns Universitet, Kemisk Institut

Københavns Universitet, Niels Bohr Institutet

Københavns Universitet, Nordisk Forskningsinstitut

Københavns Universitet, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research

Københavns Universitet, Odontologisk Institut

Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut

Københavns Universitet, Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie, Græsk og Latin

Københavns Universitet, Sociologisk Institut

Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum

Københavns Universitet, Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Københavns Universitet, TEO Afdelinger

Københavns Universitet, TEO Center for Afrika

Københavns Universitet, The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research

Københavns Universitet, Økonomisk Institut

Købstadsmuseet 'Den Gamle By'

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Langelands Museum

Lemvig Museum

Limfjordsmuseet

Louisiana - Museum of Modern Art

Læsø Museum

M/S Museet for Søfart

Marstal Søfartsmuseum

Mermaid Projektet, Selvejende Institution

Middelaldercentret Forsøgscenter for Historisk Teknologi

Middelfart Museum

Moesgaard Museum

Movember Europe

Museerne i Brønderslev Kommune

Museerne i Fredericia

Museet for Samtidskunst

Museet for Thy og Vester Hanherred

Museet for Varde By og Omegn

Museet på Koldinghus

Museet på Sønderskov

Muserum

Museum Amager

Museum Horsens

Museum Jorn

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster

Museum Midtjylland

Museum Midtjylland

Museum Mors

Museum Nordsjælland

Museum Skanderborg

Museum Sydøst Danmark

Museum Sydøstdanmark

Museum Sønderjylland

Museum Vestfyn

Museum Vestsjælland

Museum Vestsjælland

Museum Østjylland

Museum Østjylland, Randers Kommune

Muskelsvindfonden

Nationalmuseet

Nationalmuseet

Naturama

Naturhistorisk Museum i Aarhus

Naturhistorisk Museum, Aarhus

Nivaagaards Malerisamling

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)

Nordjyllands Historiske Museum

Nordjyllands Historiske Museum

Nordjyllands Kystmuseum

Nordjyllands Kystmuseum

Nordsjællands Hospital, Akutafdelingen

Nordsjællands Hospital, Anæstesiologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Billeddiagnostisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Børneafdelingen

Nordsjællands Hospital, Forsknings- og udviklings afdeling

Nordsjællands Hospital, Gynækologisk og Obsterisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Kardiologisk og Endokrinologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Kirurgisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Lungemedicinsk og Infektionsmed. Afdeling

Nordsjællands Hospital, Medicinsk afdeling

Nordsjællands Hospital, Medicinsk afdeling Frederikssund

Nordsjællands Hospital, Neurologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Onkologisk og Palliativ Afdeling

Nordsjællands Hospital, Ortopædkirurgisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Reumatologisk afdeling

Nordsjællands Hospital, Øre, Næse og Halsafdelingen

Ny Carlsberg Glyptotek

Odense Bys Museer

Odense Kommune, Odense Bys Museer

Odense Universitetshospital, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

Odense Universitetshospital, Afdeling for Klinisk Patologi

Odense Universitetshospital, Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Odense Universitetshospital, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S

Odense Universitetshospital, Afdelingen for Driftsoptimering og IT

Odense Universitetshospital, Anæsthesiologisk Intensiv Afdeling V

Odense Universitetshospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Odense Universitetshospital, Center for klinisk epidemologi

Odense Universitetshospital, Endokrinologisk Afd. M

Odense Universitetshospital, Facilities Management

Odense Universitetshospital, Fælles Akutmodtagelse FAM

Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G

Odense Universitetshospital, Gynækologisk / Obstetrisk Afd. D

Odense Universitetshospital, H.C. Andersen Børnehospital

Odense Universitetshospital, Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T

Odense Universitetshospital, Hjertemedicinsk Afdeling B

Odense Universitetshospital, Hudafdeling I og Allergicentret

Odense Universitetshospital, Hæmatologisk afdeling X

Odense Universitetshospital, Høreklinikken

Odense Universitetshospital, Infektionsmedicinsk afdeling Q

Odense Universitetshospital, Kirurgisk Afdeling A

Odense Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling

Odense Universitetshospital, Klinisk Immunologisk Afdeling

Odense Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Odense Universitetshospital, Kæbekirurgisk Afdeling K

Odense Universitetshospital, Lungemedicinsk afdeling J

Odense Universitetshospital, Neurokirurgisk Afdeling U

Odense Universitetshospital, Neurologisk Afdeling N

Odense Universitetshospital, Nuclearmedicinsk Afdeling

Odense Universitetshospital, Nyremedicinsk Afdeling Y

Odense Universitetshospital, Onkologisk Afdeling R

Odense Universitetshospital, OPEN

Odense Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afdeling O

Odense Universitetshospital, Patienthotellet

Odense Universitetshospital, Plastikkirurgisk Afdeling Z

Odense Universitetshospital, Radiologisk Afdeling/Mammograficentret

Odense Universitetshospital, Rehabiliteringsafdelingen

Odense Universitetshospital, Reumatologisk Afdeling C

Odense Universitetshospital, Sygehusapotek Fyn

Odense Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afdeling L

Odense Universitetshospital, Øjenafdeling E

Odense Universitetshospital, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Ordrupgaard

Ordrupgårdsamlingen

OvaCure

Post/Tele Museumsfond

Randers Kunstmuseum

Randers Kunstmuseum

Region Hovedstadens psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Region Hovedstadens psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Region Hovedstadens psykiatri, Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hillerød

Region Hovedstadens psykiatri, Psykatrisk Center København

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Amager

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Bornholm

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Frederiksberg

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Hvidovre

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans

Region Hovedstadens psykiatri, Psykoterapeutisk Center Stolpegården

Region Midtjylland, Hospitalsplanlægning

Region Nordjylland, Planlægning, kvalitet og analyse

Region Sjælland, Den Regionale Forskningsenhed

Region Syddanmark, Sundhedsområdet, forskning

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Ribe Kunstmuseum

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Anæstesi- og operationsklinik ANOP Klinik

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Hepatologisk Klinik

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Intensiv terapiklinik

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Karkirurgisk Klinik RK (incl. Udefunktion Gentofte)

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Medicinsk Endokrinologisk Klinik PE

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Medicinsk Gastroenterologisk Klinik CA

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Nefrologisk Klinik afdeling P 2132

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Urologisk Klinik D

Rigshospitalet, Center for Klinisk Uddannelse - (CEKU)

Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Genomisk Medicin

Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Infektionshygiejnisk Enhed

Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Klinisk Biokemisk Afdeling (KB)

Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin (KF)

Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Klinisk Immunologi

Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Patologisk Afdeling

Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Radiologisk Klinik

Rigshospitalet, Finsencentret - Center for Inflammation og Metabolisme, Epidemiklinikken & Center f. muskelforskning

Rigshospitalet, Finsencentret - Center for medicinsk parasitologi; Epidemi klinikken

Rigshospitalet, Finsencentret - CHIP

Rigshospitalet, Finsencentret - Finsenlaboratoriet

Rigshospitalet, Finsencentret - Hæmatologisk Klinik

Rigshospitalet, Finsencentret - Institut for Inflammationsforskning

Rigshospitalet, Finsencentret - Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi

Rigshospitalet, Finsencentret - Onkologisk Klinik

Rigshospitalet, Finsencentret - Radioterapiklinikken

Rigshospitalet, Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Sundhed og Samfund

Rigshospitalet, Hjertecentret - Kardiologisk Klinik

Rigshospitalet, Hjertecentret - ThoraxAnæstesiologisk afdeling

Rigshospitalet, Hjertecentret - Thoraxkirurgisk Klinik

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Anæstesi- og Operationsklinikken

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Klinik for Ergo- og Fysioterapi

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Læbe-Ganespalte Klinik

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Ortopædkirurgisk Klinik

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Tand-Mund-Kæbekirurgisk Klinik

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - The Cochrane Anaesthesia Review Group

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Traumecenter og Akutmodtagelse

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Anæstesi- og Operation

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Børnekirurgisk Klinik

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - BørneUngeKlinikken

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Enhed for kirurgisk patofysik

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Enhed for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Fertilitetsklinikken

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Gynækologisk Klinik

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Klinik for Vækst og Reproduktion

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Klinisk Genetisk Afdeling

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Neonatalklinikken

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Obstetrisk Klinik

Rigshospitalet, Neurocentret - Krisepsykologisk Enhed

Rigshospitalet, Neurocentret - Neuroanæstesiologi Klinik

Rigshospitalet, Neurocentret - Neurofysiologisk Klinik

Rigshospitalet, Neurocentret - Neurokirurgisk Klinik

Rigshospitalet, Neurocentret - Neurologisk Klinik

Rigshospitalet, Nordisk Cochrane Center

Rigshospitalet, Nordisk Cochrane Center - Copenhagen Trial Unit

Rigshospitalet, Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF)

Ringkøbing-Skjern Museum

ROMU (Roskilde Museum)

Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet

Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring

Roskilde Universitet, Institut for Natur, Systemer og Modeller

Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning

Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Globalisering

Roskilde Universitet, Roskilde Universitetsbibliotek

Rudersdals Museum

Rytmisk Musikkonservatorium

Scleroseforeningen

SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd

Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Skagens Museum

Skovgaard Museet

Sorø Kunstmuseum

Statens Arkiver

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst

Statens Serum Institut

Statsbiblioteket i Aarhus og Statens Avissamling i Aarhus

Struer Museum

Svendborg Museum

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole

Syddansk Universitet, Biologisk Institut

Syddansk Universitet, Biomedicinsk Laboratorium

Syddansk Universitet, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed

Syddansk Universitet, Centre for Energy Informatics

Syddansk Universitet, Forskningsenheden for Tromboseforskning

Syddansk Universitet, IDEA - International Danish Entrepreneurship Academy

Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og  Molekylær Biologi

Syddansk Universitet, Institut for Design og Kommunikation

Syddansk Universitet, Institut for Entrepremørskab og Relationsledelse

Syddansk Universitet, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning

Syddansk Universitet, Institut for Historie

Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik

Syddansk Universitet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber

Syddansk Universitet, Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi

Syddansk Universitet, Institut for Marketing og Management

Syddansk Universitet, Institut for Matematik og Datalogi

Syddansk Universitet, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi

Syddansk Universitet, Institut for Molekylær Medicin

Syddansk Universitet, Institut for Psykologi

Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning

Syddansk Universitet, Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik

Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation

Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab

Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning

Syddansk Universitet, Institut for Teknologi og Innovation

Syddansk Universitet, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

Syddansk Universitet, IVØ-Analyse

Syddansk Universitet, Juridisk Institut

Syddansk Universitet, Laboratorium for Sammenhængende Undervisning og Læring

Syddansk Universitet, Mads Clausens Instituttet

Syddansk Universitet, Medicinsk Bioteknologisk Center

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Syddansk Universitet, Palliativt Videncenter

Syddansk Universitet, Retsmedicinsk Institut

Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed

Sydvestjyske Museer

Sydvestjyske Museer

Teknologirådet

Teknologisk Institut

Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum

Trapholt

TystofteFonden

Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut

Vejen Kunstmuseum 

Vejle Museerne

Vejlemuseerne, Administration, Vejle Kommune

Vendsyssel Historiske Museum

Vendsyssel Kunstmuseum

Vesthimmerlands Museum

Viborg Museum

Viborg Stiftsmuseum, Viborg kommune

Vikingeskibsmuseet

Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Ærø Museum

Øhavsmuseet Faaborg

Øhavsmuseet, Langeland Kommune

Øjenfonden

Øjenforeningen Værn om Synet

Økomuseum Samsø

Østfyns Museer

Østsjællands Museum

Aage V. Jensen Naturfond

Aalborg  Universitetshospital, Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender

Aalborg  Universitetshospital, Anæstesien

Aalborg  Universitetshospital, Arbejdsmedicinsk klinik

Aalborg  Universitetshospital, Biomedicinsk Laboratorium

Aalborg  Universitetshospital, Børneafdelingen

Aalborg  Universitetshospital, Endokrinologisk Afdeling

Aalborg  Universitetshospital, FBE Kirurgi Syd

Aalborg  Universitetshospital, FBE Klinisk Biokemi Syd

Aalborg  Universitetshospital, FBE Klinisk Immunologi

Aalborg  Universitetshospital, FBE Øjenområdet

Aalborg  Universitetshospital, FBE Øre-Næse-Hals

Aalborg  Universitetshospital, Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje

Aalborg  Universitetshospital, Fysio- og Ergoterapien

Aalborg  Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Gynækologisk-Obstetrisk Afd.

Aalborg  Universitetshospital, Hjerte-lungekirurgisk afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Hæmatologisk Afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Infektionsmedicinsk afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Kardiologisk Afd.

Aalborg  Universitetshospital, Karkirurgisk afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Klinisk Genetisk afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Kæbekirurgisk afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Lungemedicinsk Afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Mammakirurgisk afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Neurokirurgisk Afd.

Aalborg  Universitetshospital, Neurologisk Afd.

Aalborg  Universitetshospital, Nuklearmedicinsk Afd.

Aalborg  Universitetshospital, Nyremedicinsk Afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Onkologisk Afd.

Aalborg  Universitetshospital, Ortopædkirurgi Nordjylland - Forskning

Aalborg  Universitetshospital, Patologisk Institut

Aalborg  Universitetshospital, Plastikkirurgisk afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Radiologisk Afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Reumatologisk Afdeling

Aalborg  Universitetshospital, Sexologisk Center

Aalborg  Universitetshospital, Socialmedicinsk Enhed

Aalborg  Universitetshospital, Urologisk Afdeling

Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Medieteknologi

Aalborg Universitet, Institut for byggeri og anlæg

Aalborg Universitet, Institut for Datalogi

Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer

Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik

Aalborg Universitet, Institut for Fysik

Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Bioteknologi

Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation

Aalborg Universitet, Institut for Kultur og GlobaleStudier

Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi

Aalborg Universitet, Institut for Matematiske Fag

Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet, Institut for Mekanik og Produktion

Aalborg Universitet, Institut for Planlægning

Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialet Arbejde

Aalborg Universitet, Institut for Statskundskab

Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

Aalborg Universitet, Statens Byggeforsknings Institut

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Center for Skizofreni

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Enheden for Psykiatrisk Forskning

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Forskningsenhed Børne- og ungdomspsykiatri

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik Børn og Unge

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik Nord

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik Syd

Aarhus Universitet, Arktisk Center

Aarhus Universitet, AU Herning

Aarhus Universitet, Center for Bioinformatik

Aarhus Universitet, Center for Quantum Geometry af Moduli Spaces    

Aarhus Universitet, Center for Sciendeuddannelse

Aarhus Universitet, Center for Undervisning og Digitale Medier (TDM)

Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center fot Miljø og Energi

Aarhus Universitet, ICOA

Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin

Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Aarhus Universitet, Institut for Datalogi

Aarhus Universitet, Institut for Erhvervskommunikation

Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed

Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi

Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer

Aarhus Universitet, Institut for Geoscience

Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab

Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab

Aarhus Universitet, Institut for Kemi

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund

Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation

Aarhus Universitet, Institut for Matematik

Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab

Aarhus Universitet, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Aarhus Universitet, Institut for Odontologi

Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin

Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab

Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik

Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunkation

Aarhus Universitet, Institut for Økonomi

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Aarhus Universitet, Psykologisk Institut

Aarhus Universitet, Rådgivnings- og støttecentret

Aarhus Universitet, The Interdisciplinary Nanoscience Center

Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi

Aarhus Universitetshospital, Afdeling M

Aarhus Universitetshospital, Afdeling P

Aarhus Universitetshospital, Afdeling Q

Aarhus Universitetshospital, Afdeling R Retspsykiatrisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Aarhus Universitetshospital, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I

Aarhus Universitetshospital, Anæsthesiologisk Afd. N

Aarhus Universitetshospital, Arbejdsmedicinsk Klinik

Aarhus Universitetshospital, Billeddiagnostisk Afdeling - MR-centret

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital, Børneafdeling A.

Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk -Venerologisk Afd. S

Aarhus Universitetshospital, Ergo- og Fysioterapiafdelingen

Aarhus Universitetshospital, Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liasisonpsykiatri

Aarhus Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G

Aarhus Universitetshospital, Gynækologisk-obstetrisk Afd. Y

Aarhus Universitetshospital, Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afd. T, inkl. Thoraxkirurgisk afd.

Aarhus Universitetshospital, Hjertemedicinsk Afd. B

Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk Afd. R

Aarhus Universitetshospital, Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Aarhus Universitetshospital, Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L

Aarhus Universitetshospital, Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. P

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Farmakologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Immunologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Institut

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Lungemedicinsk Afd. B

Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Afd. M

Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Afd. V

Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afd. C

Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Kardiologisk Afd. A

Aarhus Universitetshospital, Molekylær Medicinsk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Neurofysiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Neurokirurgisk Afd. NK

Aarhus Universitetshospital, Neurologisk Afd. F

Aarhus Universitetshospital, Neuroradiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Nyremedicinsk Afd. C

Aarhus Universitetshospital, Onkologisk Afd. D

Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afd. E

Aarhus Universitetshospital, Patologisk-Anatomisk Institut

Aarhus Universitetshospital, PET-Centret

Aarhus Universitetshospital, Plastikkirurgisk Afd. Z

Aarhus Universitetshospital, Psykiatri og Social, Øvrige afdelinger i psykiatrien

Aarhus Universitetshospital, Psykoonkologisk Forskningsenhed

Aarhus Universitetshospital, Radiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Reumatologisk Afdeling U

Aarhus Universitetshospital, Tand-, Mund-, og Kæbekirurgisk Afd. O

Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afd. K

Aarhus Universitetshospital, Øjenafd. J

Aarhus Universitetshospital, Øre- Næse- og Halsafd. H

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter