We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 
Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2012
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. oktober 2007 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den omberegnede grundværdi

 
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. oktober 2007 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den omberegnede grundværdi
Dokumentets dato25 sep 2012
Dato for offentliggørelse09 okt 2012 10:45
SKM-nummerSKM2012.558.SR
MyndighedSkatterådet
Sagsnummer11-242646
Dokument typeAfgørelse
Overordnede emnerEjendomsvurdering
EmneordEjendomsværdi, grundværdi, forkert vurderingsgrundlag
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2007 med henblik på nedsættelse.

Efter anmodning fra ejer har SKAT forelagt sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdien og grundværdien (med konsekvens for den omberegnede grundværdi) for ejendom A pr. 1. oktober 2006 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9 og
Vurderingsloven § 13

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit A

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit D


Ejendommen A er et ubebygget areal på 2.457 m² som er beliggende i landzone.

Ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 blev der fejlagtigt taget udgangspunkt i, at grunden kunne bebygges med et enfamiliehus. Kommunen har givet afslag på ansøgning om tilladelse til opførelse af parcelhus med tilhørende garage. Afgørelsen er stadfæstet af Naturklagenævnet.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

1. oktober 2006

Ejendomsværdi: 241.100 kr.
Grundværdi: 241.100 kr.
Fradrag for forbedringer: 18.000 kr.
Ændres til:
Ejendomsværdi: 49.100 kr.
Grundværdi: 49.100 kr.
Fradrag for forbedringer: udgår

1. oktober 2007

Ejendomsværdi: 232.500 kr.
Grundværdi: 232.500 kr.
Fradrag for forbedringer: 18.000 kr.
Omberegnet grundværdi niveau 2005: 116.300 kr.
Ændres til:
Ejendomsværdi: 40.500 kr.
Grundværdi: 40.500 kr.
Fradrag for forbedringer: udgår
Omberegnet grundværdi niveau 2005: 20.200 kr.

Skatterådet har tiltrådt indstillingen.