Indhold

Dette afsnit handler om efterbetaling og skønsmæssige ansættelser efter opkrævningslovens bestemmelser.

Afsnittet indeholder:

  • Efterbetaling (A.B.5.1)
  • Skønsmæssig ansættelse efter opkrævningsloven (A.B.5.2)
  • xRevisorpålægx - manglende regnskab - anvendelse af en ekstern revisor (A.B.5.3).

Bemærk

Skønsmæssige ansættelser efter SKL fremgår af afsnit A.C.2.1.4.4.