Resumé

Dette afsnit handler om

  • generelt om tinglysningsafgift (E.B.1)
  • fælles regler for beregning og tilbagebetaling af tinglysningsafgift (E.B.2)
  • tinglysning eller registrering af ejendomsret (E.B.3)
  • tinglysning eller registrering af pant (E.B.4)
  • andre tinglysninger eller registreringer (E.B.5).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder


Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Tinglysningsafgiftslovens § 4 er ændret og tinglysningsafgiften beregnes pr. 1. januar 2014 af ejerskiftesummen for visse boligtyper. De nye regler er beskrevet i afsnit E.B.3.1.2.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer og sproglige omformuleringer.