Dato for udgivelse
24 Feb 2012 11:10
Resumé

Danske Spil fik større overskud i 2011 end ventet. Derfor er der ikke behov for samme tilskud fra staten.


Danske Spil fik i 2011 et større overskud end forventet og kan derfor sende flere penge til kultur- og foreningslivet, de såkaldte overskudsmodtagere, end skønnet.

På forhånd havde regeringen sikret idrætslivet, spejdere og andre kulturelle, sociale og frivillige foreninger det samme samlede tilskudsniveau som de foregående år, så de kunne undgå millionbesparelser i år. Derfor havde regeringen afsat en kompensation på 172 mio. kr. på Finansloven for 2012.

Fordi Danske Spil på grund af det større overskud kan sende flere penge til overskudsmodtagerne, formindskes behovet for den ekstraordinære kompensation, og regeringen har derfor besluttet at reducere denne kompensation med i alt 107 mio. kr. Dermed opretholder foreningerne fortsat det samme tilskudsniveau som de foregående år.

Folketinget vedtog i 2010 en lovpakke om delvis liberalisering af spillemarkedet med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2011. Ikrafttrædelsen blev dog udsat på grund af en statsstøttesag ved Europa-Kommissionen om forskel i afgiftssatserne mellem visse fysiske og online spil. Imidlertid afgjorde Kommissionen, at der ikke er tale om ulovlig statsstøtte, hvorfor lovgivningen trådte i kraft 1. januar 2012.

Udsættelsen betød, at der i 2012 ville være færre midler til Danske Spils overskudsmodtagere, end hvis lovgivningen var trådt i kraft 1. januar 2011. Det er på den baggrund, at regeringen besluttede at yde et ekstraordinært tilskud på 172 millioner.

Regeringen har desuden valgt at afsætte ekstra 7 mio. kr. til ludomaniområdet, så det samlede beløb i lighed med 2011 vil udgøre 25 mio. kr.

Yderligere oplysninger:
Journalister: Kontorchef Lars Henry Nielsen tlf. 72 37 53 95 eller SKATs pressefunktion tlf. 72 07 09 00
Borgere og Virksomheder: SKATs hovednummer tlf. 72 22 18 18