Vejledningen tager udgangspunkt i lønmodtagerens rejsesituation, når reglerne for skattefri rejsegodtgørelse beskrives. Reglerne gælder også medlemmer af og medhjælpere for fx bestyrelser eller udvalg, som enten får honorarer, der er A-indkomst eller ikke får honorarer. Reglerne gælder også for selvstændigt erhvervsdrivende.

Er du arbejdsgiver, skal du være særligt opmærksom på afsnittene Hvem kan udbetale skattefri rejsegodtgørelse? og Hvem skal kontrollere udbetalingen af skattefri rejsegodtgørelse?

Vejledningen fortæller ikke om reglerne for skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige, ulønnede medhjælpere i foreninger eller ved hjemmeværnet. Den beskriver heller ikke reglerne for skattefri godtgørelse for udgifter til hotelophold og befordring til lægdommere og vidner.