Menu

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle, men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver.

Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, også fx studiejob og løntilskudsjob.

SU tæller ikke som løn, så du kan ikke få fradrag, når du kører til og fra dit studie. Du kan heller ikke få kørselsfradrag ved et ulønnet praktikophold.

Satser

Du kan få kørselsfradrag, uanset hvilket transportmiddel du bruger.

Satser for kørselsfradrag i 2017

Transport pr. dag  Fradrag pr. km pr. dag for 2017
0-24 km 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 1,93 kr.
Over 120 km 0,97 kr. (1,93 kr. i udkantskommuner)

Satser for kørselsfradrag i 2016

Transport pr. dag  Fradrag pr. km pr. dag for 2016
0-24 km 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 1,99 kr.
Over 120 km 1,00 kr. (1,99 kr. i udkantskommuner)

Satser over bro i 2016 og 2017

  Transportmiddel Ekstra fradrag pr. tur
Storebælt Bil/motorcykel 110 kr.
Tog/offentlig transport 15 kr.
Øresund Bil/motorcykel 50 kr.
Tog/offentlig transport 8 kr.

Tjek, om fradraget er med på din årsopgørelse

Kørselsfradraget er ikke altid automatisk med på din årsopgørelse. Derfor skal du tjekke det, når du får din årsopgørelse i foråret.

Hvis fradraget er med på din årsopgørelse, har vi regnet med 216 arbejdsdage. Det svarer til et helt arbejdsår med 6 ugers ferie og 6-8 hverdage ekstra uden kørsel. Har du arbejdet mere eller mindre, for eksempel på grund af sygedage eller hjemmearbejdsdage, skal du rette til det rigtige antal dage.  

Kørselsafstand, antal dage, samkørsel mv. 

Brug den reelle kørselsafstand

Du skal bruge din reelle kørselsafstand mellem din officielle adresse (folkeregister-adresse) og din arbejdsplads. Det behøver ikke være den korteste rute.

Hvis du kører i tog eller bus, er det stadig normalafstanden i bil, der gælder. Hvis du har afstikkere på din rute (henter kollegaer eller henter/bringer børn), skal du ikke regne de ekstra kilometer med. 

I enkelte tilfælde er din rute til arbejde måske længere, end den TastSelv beregner. Så skal du selv indtaste afstanden.

Er afstanden mellem bopæl og arbejdsplads usædvanlig lang, er der skærpede krav om dokumentation eller sandsynliggørelse.

Du skal bruge det faktiske antal dage med transport

Du skal ikke tælle fri-, ferie-, syge- eller hjemmearbejdsdage med. Hvis SKAT har beregnet dit fradrag på årsopgørelsen, sætter vi antallet af arbejdsdage til 216.

216 arbejdsdage svarer til et helt arbejdsår med 6 ugers ferie og 6-8 hverdage ekstra uden kørsel. De ekstra dage kan for eksempel være sygedage, fridage eller hjemmearbejdsdage. 

Du skal bruge din officielle adresse

Det er din officielle adresse (folkeregister-adresse), der gælder som bopæl.

Du kan ikke få mere fradrag, hvis du i en periode kører fra en anden adresse (fx dit sommerhus).

Du kan få kørselsfradrag, når du kører sammen med andre

Det spiller ingen rolle, hvordan I fordeler udgifterne til kørslen. Selv hvis du slet ikke betaler til kørslen, kan du få fradrag.

Hvis I pendler over Øresundsbroen eller Storebæltsbroen, er det dog kun én i bilen, der kan få det ekstra brofradrag.

Du bor i Sverige eller Tyskland

Du kan få kørselsfradrag, hvis du bor i Tyskland eller Sverige. 

Flere arbejdssteder

Hvis du arbejder på flere arbejdspladser i løbet af et år, skal du indtaste antal dage for hver enkelt arbejdsplads.

Hvis du kører til flere arbejdspladser på samme dag, kan du få kørselsfradrag, hvis du samlet kører mere end 24 km om dagen. Det gælder også, hvis du kører til og fra den samme arbejdsplads flere gange dagligt.

Udkantskommuner

Hvis du bor i en udkantskommune, kan du få den fulde sats for samtlige kilometer, du kører ud over de første 24 kilometer. Du kan få det ekstra kørselsfradrag til og med 2018, uanset hvornår du blev omfattet af ordningen.

Beregneren i TastSelv beregner automatisk det ekstra fradrag. 

Udkantskommuner i 2016 og 2017
Jylland Østdanmark og Fyn
Læsø Morsø Langeland Lolland
Brønderslev Norddjurs Ærø Samsø
Hjørring Tønder Svendborg Bornholm
Frederikshavn Vesthimmerland Faaborg-Midtfyn Guldborgsund
Jammerbugt Skive Odsherred Slagelse
Struer Sønderborg Vordingborg
Thisted Aabenraa

Færge eller fly

Du kan få fradrag for udgifter til færge og fly, som indgår i din normale transportvej mellem hjem og arbejde. Du kan også få fradrag for færgeudgifter til dit transportmiddel (bil, motorcykel, cykel).

Herudover kan du trække udgifter til antal kørte kilometer i tilknytning til færge- eller flyveturen fra.

Beregneren i TastSelv kan beregne kørselsfradrag for de fleste færgeruter, men kan ikke beregne for fly.

Du kan ikke få fradrag for de første 46,32 kr. om dagen i 2017 (47,76 kr. i 2016). Beløbene svarer til de første 24 kilometer, som man ikke kan få fradrag for.

Hvis der er tale om transport på landjorden før eller efter færgeturen/flyrejsen, skal du først beregne bundgrænsen (det vil sige 24 km) i landtransporten og eventuelt derefter i færge- eller flyudgifterne.

Eksempel 1: Fra ø til fastland

Jens bor på en ø og arbejder på fastlandet. Han rejser dagligt med færge. Den daglige billetudgift til færgen er 60 kr. i 2017.

Jens har ingen yderligere transport. Det daglige kørselsfradrag er:

60 kr. - 46,32 kr. = 13,68 kr.

Eksempel 2: Fra ø til fastland med yderligere kørsel

Hanne bor på en ø og arbejder på fastlandet otte km fra havnen. Den daglige kørsel er altså 16 km.

Hanne medbringer egen bil på færgen. Billetudgiften er i alt 120 kr.

De 16 km landtransport giver ikke fradrag på grund af bundgrænsen, og den daglige udgift til færgetransporten skal i 2017 reduceres med:

16 km - 24 km= 8 x 1,93 kr. = 15,44 kr.

Det daglige kørselsfradrag er: 120 kr. - 15,44 kr. = 104,56 kr.

Hvis Hanne i stedet kørte 34 km i bil ud over færgeturen, ville hun få fradrag for (34 - 24 km) =10 km x 1,93 kr. = 19,30 kr. plus færgebilletten:

19,30 kr. + 120 kr. = 139,30 kr.

Ekstra fradrag, hvis du tjener mindre end 316.200 kr.

Du kan få et ekstra kørselsfradrag, hvis du tjener mindre end 316.200 kr. i 2017 (310.400 kr. i 2016).

Du kan højst få fradrag for 12.500 kr. i 2017 og 10.300 kr. i 2016. Fradraget nedsættes gradvist for indkomster over 266.200 kr. til 316.200 kr. i 2017 (indkomster over 260.400 kr. til 310.400 kr. i 2016).

Vi beregner automatisk det ekstra fradrag. Du skal bare indtaste dit kørselsfradrag på normal vis.

Læs mere om det ekstra kørselsfradrag i den juridiske vejledning 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?