Menu

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle, men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver.

Nedenfor kan du lave en vejledende beregning af dit kørselsfradrag. Skal du derimod ændre dit kørselsfradrag på din årsopgørelse eller forskudsopgørelse, anbefaler vi at bruge beregneren i TastSelv. Så bliver dit kørselsfradrag automatisk overført til din nye årsopgørelse eller forskudsopgørelse og fra din forskudsopgørelse til din årsopgørelse. 

Beregn dit kørselsfradrag
For hvilket år vil du beregne dit kørselsfradrag?
20152014201320122011
Beregningstype?
Beregn afstandIndtast afstand
Indtast afstand (hurtig beregning)

Denne beregning er bedst, hvis du har normale kørselsfohold. Du kan ikke bruge den, når du kører over Øresund/Storebælt, bor i en udkantskommune, har udgifter til færge eller fly. Læs mere


Hvis du er flyttet, ikke kender din kørselsafstand, har flere arbejdsadresser gennem året eller generelt er i tvivl, skal du vælge beregn afstand. Den fulde beregning, hvor du indtaster adresserne, tager også hensyn til særlige regler, fx vedrørende broafgift og udkantskommuner.

Afstand til job Kørselsperiode: Hele året
km
til
Antal dage med kørsel
dage
Antallet af kørselsdage, som nu er indsat, går ud fra en 5-dages arbejdsuge, normal ferieafholdelse og enkelte sygedage (18 kørselsdage pr. måned). Afviger dine kørselsdage, skal du selv rette.
0 - 24 km:0 kr. × 24 km:0,00 kr.
25 - 120 km:
Over 120 km:
Fradrag pr. kørt dag:
Samlet fradrag pr. år:
Besparelse (cirka):
Beregn kørselsafstand(e) i
Adressen skal indeholde vejnavn og vejnummer samt by eller postnummer
Er du flyttet i løbet af ? Fjern
Adressen skal indeholde vejnavn og vejnummer samt by eller postnummer
Kørselsperiode i :
Flere arbejdsadresser/arbejdspladser i ?Fjern
Tjek adresserne - du er kommet til at indtaste forkert (vi kan ikke genkende adressen).
Fortsæt
Har du kørsel til flere arbejdspladser på samme dag?
Ja Nej
Vælg relevant bopælsadresse
Din kørselsrute fra start til slut:
GodkendSlet
... næste arbejdsplads du kører til
Ok
Slet
> Videre
ikke flere kørselsforhold med flere arbejdspladser på samme dag
+ Flere kørselsforhold
med kørsel til flere arbejdspladser på samme dag
Forbehold: Kørselsberegneren er vejledende (der kan ikke støttes ret på denne). Der tages forbehold for evt. fejl og mangler. Afstanden beregnes af Google Maps og kan derfor afvige ift. andre afstandstjenester på nettet. Beregneren omfatter ikke transport i fly. Kørselsberegneren er endnu ikke opdateret med de ni kommuner, som fra 2015 også regnes med til udkantskommuner.
Find på kort
Beregner... Vent et kort øjeblik.

Beregner... Vent et kort øjeblik.

Du kan ikke få kørselsfradrag, da din samlede kørselsafstand til og fra arbejde er mindre end 24 km
Samlet afstand:  Ret afstand
Se beregning
Afstanden for denne rute er tur/retur samlet under 24 km, hvilket ikke giver fradrag. Skifter automatisk til næste rute om lidt.
Afstand i alt (km) tur/retur:
km
Hvis din kørselsrute afviger, kan du rette afstanden.
Mere om afstand
Afstanden skal beregnes ud fra kørsel i bil (også selv om du bruger anden transport) med udgangspunkt i den hurtigste og nemmeste vej (som ikke nødvendigvis den korteste). Husk, du kan ikke tælle ekstra kørsel med til eksempelvis aflevering og hentning af børn.
0 - 24 km:0 kr. × 24 km:0,00 kr.
25 - 120 km:
Over 120 km :
Samlet pr. kørt dag:
Dage med kørsel på denne rute:
dage
Åbn kørselskalender
dage er med normale kørselsforhold (18 dage/måned). I kørselskalenderen kan du finde antallet af kørselsdage mellem hjem og arbejde.
Du bor i en udkantskommune og har mere end 60 km til arbejde Så er du omfattet af den særlige ordning for udkantskommuner. Du kan højst bruge ordningen i 7 år, fra det år din afstand til job oversteg 60 km.
Omfattet af ordning for forhøjet fradrag
Ikke omfattet af ordning for forhøjet fradrag
Du tager til/fra Bornholm vælg rute/transportform
Færge Rønne-Ystad/Øresundsbroen
Fly Rønne-Kaastrup
Du kører over Storebælt vælg transportform
Bil/motorcykel - betaler selv broafgift
Bil/motorcykel - betaler ikke selv broafgift (samkørsel)
Tog/bus(offentlig transport)
Du kører over Øresund vælg transportform
Bil/motorcykel - betaler selv broafgift
Bil/motorcykel - betaler ikke selv broafgift (samkørsel)
Tog/bus(offentlig transport)
Færgebillet tur/retur (samlet pris for overfart til/fra job)
kr.

Hvis du fx køber 10-turs rabatkort, skal du skrive den gennemsnitlige pris tur/retur

Afstanden inkluderer ikke flyafstand, men alene kørselsafstanden. Kortet viser kun ruten fra Kastrup til jobadresse.

Gennemsnitlige daglige udgifter til fly tur/retur
Klik her for at til-/fravælge ferieuger el. uger uden kørsel til arbejde
Klik her for at til-/fravælge kørsel på bestemte ugedage
ManTirOnsTorFreLørSøn
Samlet antal dage med kørsel: dage

Helligdage og normale fridage er markeret med grønt.

  • Vælg de uger du holder ferie ved at klikke på de konkrete uger til venstre i kalenderen
  • Klikker du på en af ugedagene øverst i kalenderen vælger/fravælger du denne dag som kørselsdag
  • Du kan klikke på en bestemt dato, hvis du ikke har kørt den dag (fx sygedage) eller har haft en ekstra arbejdsdag med kørsel
  • Helligdage og normale fridage er understreget med grønt (hvis du har haft kørsel, skal du klikke på datoen)
Fortsæt
Skifter til din næste rute mellem hjem og arbejde. Vent...
 

Satser

Satser for kørselsfradrag i 2015

Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag for 2015
0-24 km 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 2,05 kr.
Over 120 km 1,03 kr. (2,05 kr. i yderkommuner)

Satser for kørselsfradrag i 2014

Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag for 2014
0-24 km 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 2,10 kr.
Over 120 km 1,05 kr. (2,10 kr. i yderkommuner)

Satser over bro i 2014 og 2015

  Transportmiddel Ekstra fradrag pr. tur
Storebælt Bil/motorcykel 90 kr.
Tog/offentlig transport 15 kr.
Øresund Bil/motorcykel 50 kr.
Tog/offentlig transport 8 kr.

Tjek om fradraget er med på din årsopgørelse

Kørselsfradraget er ikke altid automatisk med på din årsopgørelse. Derfor skal du tjekke det, når du får din årsopgørelse i foråret.

Hvis fradraget er med på din årsopgørelse, har vi regnet med 216 arbejdsdage. Det svarer til et helt arbejdsår med 6 ugers ferie og 6-8 hverdage ekstra uden kørsel. Har du arbejdet mere eller mindre, for eksempel på grund af sygedage eller hjemmearbejdsdage, skal du rette til det rigtige antal dage.  

Kørselsafstand, antal dage, samkørsel mv. 

Kun kørselsfradrag ved lønnet arbejde

Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, også for eksempel studiejob og løntilskudsjob.

SU tæller ikke som løn, så du kan ikke få fradrag, når du kører til og fra dit studie. Du kan heller ikke få kørselsfradrag ved et ulønnet praktikophold.

Brug den reelle kørselsafstand

Du skal bruge din reelle kørselsafstand mellem din officielle adresse (folkeregister-adresse) og din arbejdsplads. Det behøver ikke være den korteste rute.

Hvis du kører i tog eller bus, er det stadig normalafstanden i bil, der gælder. Hvis du har afstikkere på din rute (henter kollegaer eller henter/bringer børn), skal du ikke regne de ekstra kilometer med. 

I enkelte tilfælde er din rute til arbejde måske længere, end den TastSelv beregner. Så skal du selv indtaste afstanden.

Er afstanden mellem bopæl og arbejdsplads usædvanlig lang, er der skærpede krav om dokumentation eller sandsynliggørelse.

Du skal bruge det faktiske antal dage med transport

Du skal ikke tælle fri-, ferie-, syge- eller hjemmearbejdsdage med. Hvis SKAT har beregnet dit fradrag på årsopgørelsen, sætter vi antallet af arbejdsdage til 216.

216 arbejdsdage svarer til et helt arbejdsår med 6 ugers ferie og 6-8 hverdage ekstra uden kørsel. De ekstra dage kan for eksempel være sygedage, fridage eller hjemmearbejdsdage. 

Du skal bruge din officielle adresse

Det er din officielle adresse (folkeregister-adresse), der gælder som bopæl.

Du kan ikke få mere fradrag, hvis du i en periode kører fra en anden adresse (fx dit sommerhus).

Du kan få kørselsfradrag, når du kører sammen med andre

Det spiller ingen rolle, hvordan I fordeler udgifterne til kørslen. Selv hvis du slet ikke betaler til kørslen, kan du få fradrag.

Hvis I pendler over Øresundsbroen eller Storebæltsbroen, er det dog kun én i bilen, der kan få det ekstra brofradrag.

Du bor i Sverige eller Tyskland

Du kan få kørselsfradrag, hvis du bor i Tyskland eller Sverige. Kørselsberegneren her på siden kan hjælpe dig med at beregne afstanden og fradraget. Du kan ikke bruge beregneren i TastSelv.

Flere arbejdssteder

Hvis du arbejder på flere arbejdspladser i løbet af et år, skal du indtaste antal dage for hver enkelt arbejdsplads.

Hvis du kører til flere arbejdspladser på samme dag, kan du få kørselsfradrag, hvis du samlet kører mere end 24 km om dagen. Det gælder også, hvis du kører til og fra den samme arbejdsplads flere gange dagligt.

Udkantskommuner

Hvis du har mere end 60 km fra hjem til arbejdsplads og bor i en udkantskommune, kan du få mere kørselsfradrag end normalt. Du kan få det ekstra kørselsfradrag til og med 2018, uanset hvornår du blev omfattet af ordningen.

Beregneren i TastSelv beregner automatisk det ekstra fradrag. 

Udkantskommuner i 2015
Jylland Østdanmark og Fyn
Læsø Morsø Langeland Lolland
Brønderslev Norddjurs Ærø Samsø
Hjørring Tønder Svendborg Bornholm
Frederikshavn Vesthimmerland Faaborg-Midtfyn Guldborgsund
Jammerbugt Skive Odsherred Slagelse
Struer Sønderborg Vordingborg
Thisted Aabenraa
Udkantskommuner i 2014
Jylland Østdanmark og Fyn
Læsø Morsø Langeland Lolland
Brønderslev Norddjurs Ærø Samsø
Hjørring Tønder Svendborg Bornholm
Frederikshavn Vesthimmerland Faaborg-Midtfyn Guldborgsund

Færge eller fly

Du kan få fradrag for udgifter til færge og fly, som indgår i din normale transportvej mellem hjem og arbejde. Du kan også få fradrag for færgeudgifter til dit transportmiddel (bil, motorcykel, cykel).

Herudover kan du trække udgifter til antal kørte kilometer i tilknytning til færge- eller flyveturen fra.

Beregneren i TastSelv kan beregne kørselsfradrag for de fleste færgeruter, men kan ikke beregne for fly.

Du kan ikke få fradrag for de første 49,20 kr. om dagen i 2015 (50,40 kr. i 2014). Beløbene svarer til de første 24 kilometer, som man ikke kan få fradrag for.

Hvis der er tale om transport på landjorden før eller efter færgeturen/flyrejsen, skal du først beregne bundgrænsen (det vil sige 24 km) i landtransporten og eventuelt derefter i færge- eller flyudgifterne.

Eksempel 1: Fra ø til fastland

Jens bor på en ø og arbejder på fastlandet. Han rejser dagligt med færge. Den daglige billetudgift til færgen er 60 kr. i 2014.

Jens har ingen yderligere transport. Det daglige kørselsfradrag er:

60 kr. - 50,40 kr. = 9,60 kr.

Eksempel 2: Fra ø til fastland med yderligere kørsel

Hanne bor på en ø og arbejder på fastlandet otte km fra havnen. Den daglige kørsel er altså 16 km.

Hanne medbringer egen bil på færgen. Billetudgiften er i alt 120 kr.

De 16 km landtransport giver ikke fradrag på grund af bundgrænsen, og den daglige udgift til færgetransporten skal i 2014 reduceres med:

16 km - 24 km= 8 x 2,10 kr. = 16,80 kr.

Det daglige kørselsfradrag er: 120 kr. - 16,80 kr. = 103,20 kr.

Hvis Hanne i stedet kørte 34 km i bil ud over færgeturen, ville hun få fradrag for (34 - 24 km) =10 km x 2,10 kr. = 21 kr. plus færgebilletten:

21 kr. + 120 kr. = 141 kr.

Ekstra fradrag, hvis du tjener mindre end 307.000 kr.

Du kan få et ekstra kørselsfradrag, hvis du tjener mindre end 307.000 kr. i 2015 (303.200 kr. i 2014).

Du kan højst få fradrag for 10.100 kr. i 2015 og 8.900 kr. i 2014. Fradraget nedsættes gradvist for indkomster over 257.000 kr. til 307.000 kr. i 2015 (indkomster over 253.200 kr. til 303.200 kr. i 2014).

Vi beregner automatisk det ekstra fradrag. Du skal bare indtaste dit kørselsfradrag på normal vis.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur