Dato for udgivelse
22 Dec 2011 14:00
Resumé

Skatteministeriet idriftsætter Motorregistret understøttet af et midlertidigt opkrævningsmodul. Ministeriet fortsætter samarbejdet med CSC om en permanent opkrævningsløsning.


Skatteministeriet forventer at kunne idriftsætte Motorregistret (DMR) den 6. juni 2012.

Motorregistret skal gøre det muligt for cirka 1500 bilforhandlere og synsvirksomheder at indregistrere køretøjer og sætte nummerplader på, uden at nummerpladerne først skal hentes på SKATs nummerpladeekspeditioner.

Årligt bliver cirka 1 mio. danske biler, campingvogne, motorcykler og lignende omregistreret eller nyregistreret. Hvert år tager danskerne cirka 400.000 nye sæt nummerplader i brug.

Motorregistret består dels af et registreringsmodul og dels af et opkrævningsmodul. Registreringsmodulet er færdigudviklet men kan ikke tages i brug uden opkrævningsmodulet.

Udviklingen hos it-leverandøren CSC af netop dette opkrævningsmodel er forsinket og den direkte årsag til, at Skatteministeriet tidligere i år måtte udsætte idriftsættelsen af Motorregistret.

Skatteministeriet har i de forløbne måneder haft et uafhængigt hollandsk konsulentfirma, SIG, til at vurdere CSCs hidtidige arbejde med opkrævningsmodulet, og hollændernes konklusion er, at kvaliteten af opkrævningsmodulet og styringen af udviklingen er for ringe. Det skal der rettes op på, før opkrævningsmodulet kan tages i brug.

Det planlagte opkrævningsmodul skal også bruges i andre af SKATs kommende systemer, men for ikke at udsætte idriftsættelsen af Motorregistret længere end højst nødvendigt, har SKAT valgt at udvide en af de eksisterende opkrævningsløsninger, så denne midlertidigt kan understøtte Motorregistret.

Fornyet samarbejde med CSC
Netop fordi de kommende systemer skal anvende opkrævningsmodulet og et beslægtet inddrivelsesmodul, har Skatteministeriet valgt at forny samarbejdet med it-leverandøren CSC om at færdigudvikle modulerne.

- Det vigtigste for Skatteministeriet er at kunne levere de it-løsninger, som er stærkt efterspurgte af både vores kunder og medarbejdere. Den korteste vej til målet er, at CSC leverer, siger koncerndirektør i Skatteministeriet, Jesper Skovhus Poulsen.

- Vi har naturligvis haft inde i overvejelserne, om vi skulle skifte leverandør. Men efter vores møder med CSCs nye nordiske topledelse og de synlige fremskridt, vi har oplevet, har vi valgt at fortsætte samarbejdet med CSC.

Jesper Skovhus Poulsen understreger, at Skatteministeriets ledelse vil følge udviklingen i samarbejdet med CSC med meget stor opmærksomhed, og at det fornyede samarbejde sker på skærpede vilkår for CSC.

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Borgere og virksomheder: SKATs hovednummer tlf. 72 22 18 18