Dato for udgivelse
30 Nov 2011 19:15
Resumé

Skatteministeriet er ved en alvorlig fejl kommet til at udlevere statsministerens og hendes ægtefælles cpr-numre til danske medier. Skatteministeriet beklager dybt.


I forbindelse med behandlingen af en række anmodninger om aktindsigt har Skatteministeriet den seneste uge udleveret materiale til syv landsdækkende medier, herunder også to VIP-orienteringer af 16. sep. 2010. VIP-orienteringerne handlede om statsminister Helle Thorning Schmidts og hendes ægtefælles skattesag fra sidste år. Orienteringerne er udarbejdet efter interne retningslinjer herfor. VIP-sager er en orientering til Skatteministeriets topledelse om sager, der kan give ekstern eller politisk bevågenhed.

I forbindelse med at Skatteministeriet udleverede VIP-orienteringerne, blev flere afsnit af orienteringen undtaget aktindsigten, da det vedrørte fortrolige oplysninger - herunder en rubrik med cpr-numrene. Desværre blev journalnumrene, som var identiske med cpr-numrene, ved en fejl ikke anonymiseret i VIP-orienteringerne ved udleveringen til de syv medier.

Da Skatteministeriet blev opmærksom på, at der kunne være sket sådan en fejl, kontaktede ministeriet herefter medierne i går, tirsdag. De fik at vide, at de fejlagtigt udleverede cpr-numre var fortrolige og ikke måtte gengives. Det var alle medier indforståede med.

- Det er en meget beklagelig fejl, der er sket. Uanset hvilke borgere, der er tale om, så er dette en fejl, der ikke må ske, siger koncerndirektør Jesper Skovhus Poulsen:

- Efter at have dannet os et overblik gjorde vi det, der var muligt for at inddæmme fejlen, og vi vil sikre os, at dette ikke sker igen.

Cpr-numre skal kun bruges i sagsbehandlingssystemerne, og som konsekvens af det uheldige sagsforløb er Skatteministeriet nu ved at sikre, at cpr-numre ikke fremover fremgår, når en sag i forbindelse med en VIP-orientering sendes til andre dele af Skatteministeriet.

Yderligere oplysninger:
SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00