Dato for udgivelse
25 Nov 2011 09:30
Resumé

SKAT vil stoppe misbruget af TastSelv-systemet, hvor nogle indtaster for store fradrag til sig selv. Udover efterbetaling af skat kan misbrug koste store bøder.

 


Først var det forskudsopgørelsen for 2011, der blev sat under lup, så årsopgørelsen for 2010. Der gik ikke lang tid, før der hurtigt tegnede sig et billede af, hvor og hvordan nogle borgere misbruger SKATs TastSelv system ved at indtaste alt for store fradrag, så de kan få udbetalt en stor overskydende skat.

- Antallet af forsøg på misbrug er ikke overvældende. Men de forsøg på snyd, som vi støder på, er for store beløb, forklarer projektleder Jette Rohden og fortsætter:

- Vi følger selvfølgelig op på ændringerne for at se, om de borgere, som vi har tjekket, har forstået budskabet, eller om de forsøger at rette fradragene tilbage igen via TastSelv. Gør de det, er vi klar med en karantæneordning, så de ikke længere kan bruge TastSelv.

Stor kreativitet
Der er stor kreativitet, fx på kørselsfradraget. En kvinde havde systematisk i flere år indtastet befordringsfradrag for mere end 100.000 kr., selv om hun har under 24 km til og fra arbejde og derfor slet ikke har ret til noget fradrag. Og i et af indkomstårene har hun været på barselsorlov i seks måneder. Udover efterbetaling af sin skat har kvinden fået et bødeforlæg på 70.000 kr. 

Bøde på 195.000 kr.
En anden skatteyder har været kreativ på rentefradraget. Han tastede 420.000 kr. ind som fradragsberettigede renter, selv om hans renteudgift kun var 440 kr. Det kommer til at koste ham 195.000 kr., som er det bødeforlæg, han har fået, udover restskatten på 228.000 kr.

- SKAT har heldigvis så gode systemer i dag, at vi er i stand til at gennemskue brugen af fiktive fradrag, siger Jette Rohden.

SKAT har i sine systemer mulighed for at gå mere end 20 år tilbage for at tjekke selvangivelser og forskudsopgørelser. Men sædvanligvis er det selvangivelserne for de seneste tre år, SKAT har mulighed for at genoptage.

FAKTA
Projekt Misbrug af TastSelv er et landsdækkende projekt forankret i SKAT Syddanmark. Projektet er tildelt 13 årsværk, der ser på både forskuds- og årsopgørelser fra hele landet. Projektet har foreløbig givet følgende økonomiske resultater:

Forskud 2011: 650 ændringer med forkerte fradrag for 80 millioner kr.

Årsopgørelse 2010: 1400 ændringer for 84 millioner kr.

Karantæneordning
SKAT har siden oktober 2010 haft mulighed for at forhindre personer i at anvende TastSelv i en begrænset periode, det bliver kaldet karantæneordningen.
SKAT kan give karantæne på baggrund af konstateret misbrug af TastSelv ordningen, eller hvis det bliver skønnet, at der er væsentlig risiko for, at en person vil misbruge ordningen.  

Yderligere oplysninger:
Journalister: Projektleder Jette Rohden tlf. 72 38 75 30 eller SKATS pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Borgere og virksomheder: SKAT tlf. 72 22 18 18

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter