Dato for udgivelse
18 Nov 2011 11:40
Resumé

Mange udenlandsk indregistrerede biler kører ulovligt. Seneste aktion fra SKAT og politiet viser problemer med halvdelen af de undersøgte biler.


SKAT har de seneste 14 dage intensivt jagtet udenlandsk indregistrerede biler i Midtjylland, blandt andet i Århus, hvor SKAT har erfaring for, at der er mange udenlandsk registrerede biler. 18 biler er enten beslaglagt eller har fået klippet pladerne. Ejerne kan nu se frem til regninger på over 1,5 mio. kr. samt bøder i samme størrelsesorden.

- Hvis man flytter til Danmark, så skal ens bil straks indregistreres her i landet. Formålet med vores aktioner var at sikre, at det også sker. Men desværre viser det sig, at mange ikke får det gjort. Vi fandt problemer i over halvdelen af de biler, vi undersøgte, forklarer specialkonsulent Gordon N. Steffensen fra SKAT. 

- I de seneste 14 dage har vi i samarbejde med politiet fra Midt- og Vestjylland og Østjylland intensiveret indsatsen på området. I alt har vi deltaget i syv aktioner i hele det midtjyske område, siger Gordon N. Steffensen.

De foreløbige resultater fra aktionerne er, at af de 65 undersøgte biler, er 18 enten beslaglagt eller har fået klippet pladerne. Herudover er der 9 tilfælde, hvor føreren benyttede bilen ulovligt og 6 sager skal undersøges nærmere. Ejerne kan se frem til regninger på dansk registreringsafgift på i alt 1,5 millioner kr. Ud over at skulle betale registreringsafgift, kan ejerne se frem til bøder i samme størrelsesorden som registreringsafgiften. I særligt grove tilfælde vil sagerne blive overgivet til politiet med henblik på frihedsstraf.

En norsk indregistreret bil viste sig at være ejet af et norsk firma. Bilen var stillet til rådighed for en ansat med bopæl i Danmark.

- Da vi stoppede bilen, traf vi ikke kun den ansatte i bilen, men også hans familie, der var på vej til weekendens indkøb. Bilen beslaglagde vi på stedet som sikkerhed for en registreringsafgift på 500.000 kr. Det er én af den slags sager, som vi aldrig ville kunne afsløre, hvis vi ikke havde bevæget os ud på gaderne i samarbejde med politiet, fortæller Gordon N. Steffensen.

Aktionerne mod udenlandsk indregistrerede biler er et led i et landsdækkende projekt, så der vil kunne forventes lignende aktioner i fremtiden over hele landet.

Yderligere oplysninger:
Journalister: Specialkonsulent Gordon Steffensen, SKAT, tlf. 72 38 77 83 eller SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Borgere og virksomheder: SKATs hovednummer tlf. 72 22 18 18