Dato for udgivelse
03 Nov 2011 16:10
Resumé

Skatteminister Thor Möger Pedersen har i dag på en pressebriefing i Skatteministeriet orienteret om indtægtssiden af finanslovsoplægget.


Alle danskere skal være med til at bidrage til finansieringen af de goder, som finansloven fører med sig. Det var et af budskaberne fra skatteminister Thor Möger Pedersen på en pressebriefing i dag kl. 16, hvor han gennemgik de overordnede linjer for finansieringen af finanslovsoplægget for 2012.

- Vi har lagt op til en retfærdig og ansvarlig finansiering af de mål, som regeringen i oplægget til finansloven lægger op til, nemlig at flere skal i arbejde, flere skal have en uddannelse, og flere skal ud af fattigdom, sagde skatteminister Thor Möger Pedersen.

Oplægget til Finanslovsforslaget for 2012 lægger op til ændringer af en lang række skatter og afgifter, og den samlede skatte- og afgiftspakke tager ifølge ministeren betydelige fordelingsmæssige hensyn.

- Alle skal bidrage, det gælder de almindelige lønmodtagere, og det gælder bankdirektøren. Det gælder også virksomhederne, små som store, og selvfølgelig også de allerstørste virksomheder, som vi også har lagt op til i finanslovsforslaget.

De samlede skatter og afgifter øges med godt fem mia. kr. Læs mere om de enkelte ændringer af skatter og afgifter her.

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Martin Justesen tlf. 41 31 80 66
Særlig rådgiver Martin Madsen tlf. 41 31 80 65
SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00