Dato for udgivelse
01 Jul 2011 14:30
Resumé

Forslag til skat på energiprodukter vil give bedre konkurrencevilkår for dansk erhvervsliv.


EU-kommissionen har præsenteret et forslag til fremtidens beskatning af energiprodukter og elektricitet i EU.

- Jeg noterer mig med tilfredshed, at Kommissionen i høj grad har kopieret det eksisterende danske CO2- og energiafgiftssystem i deres forslag, siger skatteminister Peter Christensen. Regeringen støtter derfor i store træk Kommissionens forslag, der indebærer bedre konkurrencevilkår for dansk erhverv.

- Der er dog en betydelig knast i Kommissionens forslag, nemlig forslaget om, at diesel- og benzinafgifterne skal være ens målt efter energiindhold og CO2, siger Peter Christensen.

Eftersom energi- og CO2indholdet er højere i diesel end benzin, vil en gennemførelse af Kommissionens forslag medføre, at afgifterne opgjort pr. liter bliver højere på diesel end på benzin.

- I dag beskatter vi i Danmark diesel lavere end benzin. Og det har regeringen ingen planer om at ændre. Derfor vil vi arbejde aktivt for, at denne del af Kommissionens forslag ikke medfører, at den danske dieselafgift stiger, siger skatteminister Peter Christensen.

Kommissionens forslag indebærer forøgede minimumsafgifter i hele EU. Danmark ligger som det eneste EU-land allerede over de nye forøgede minimumsafgifter, og forslaget vil derfor ikke betyde øgede afgifter i Danmark. Men det vil det i de andre EU-lande.

Forslaget indebærer derfor en mere lige energi- og CO2-beskatning i EU og dermed bedre konkurrencevilkår for dansk erhvervsliv.

Yderligere oplysninger:
Skatteministerens Særlige rådgiver, Peter Høyer, tlf. 41 19 15 58.