Dato for udgivelse
06 Jun 2011 10:07
Resumé

Så er der en ny årsberetning for Skatterådet på gaden. Rådet har i 2010 blandt andet behandlet sager om beskatning af personalegoder, en ny koncerndefinition, beskatning af aktier, grænsehandel og moms ved salg af fast ejendom.


Skatterådet behandler de anmodninger om bindende svar, der er af principiel betydning, og som er af stor betydning for fortolkningen af skatte- og afgiftslovene. Herudover fastsætter Skatterådet blandt andet forskellige satser, f.eks. satsen for befordringsfradraget.

Skatterådet har i 2010 behandlet 358 sager om bindende svar, hvilket er en lille stigning i forhold til 2009. Sagerne fordeler sig med 115 sager inden for personbeskatning og personalegoder, 134 sager inden for selskabs- og aktionærforhold og 70 sager vedrørende moms og afgifter. Det resterende antal sager vedrører forskellige forhold vedrørende erhvervs- og ejendomsbeskatning.

I 2010 handlede de bindende svar ikke mindst om beskatningen af personalegoder. Selvom der ikke er kommet ny lovgivning om personalegoder, så medførte arbejdsgivers indberetningspligt, at der blev indgivet mange anmodninger om bindende svar vedr. beskatning af, f.eks. madordninger og sundhedsydelser.

Skatterådet har også behandlet en række spørgsmål om moms på salg af fast ejendom. Siden Danmarks optagelse i EU har salg af fast ejendom været fritaget for moms. Men med virkning fra 1. januar 2011 skal der blandt andet betales moms ved salg af byggegrunde. Dette fik mange, navnlig private personer, til at spørge, om der skal lægges moms på salg af byggegrunde mv.

Skatterådet har i 2010 fået ny formand. Den nye formand, Hanne Søgaard Hansen, har i en artikel i årsberetningen skrevet nærmere om de tanker og overvejelser, hun gør sig som formand for Skatterådet.

- Jeg opfatter Skatterådet som den juridiske frontlinje for Skatteministeriet. Det er Skatterådet, der som de første afgør, hvad de praktiske konsekvenser af ny lovgivning skal være for borgere og virksomheder. Det går også den anden vej. Skatterådet er den første myndighed, der kan se, når den eksisterende lovgivning giver urimelige og uhensigtsmæssige resultater for dem, der skal bruge reglerne. Her kan Skatterådet være en bro imellem dem, der skriver loven, og dem der skal bruge den, skriver Hanne Søgaard Hansen.

Skatterådet er et kollegialt lægmandsorgan, der består af 19 medlemmer. Folketinget vælger seks medlemmer, mens 13 medlemmer, herunder formanden og næstformanden, udnævnes af skatteministeren. De medlemmer, der udnævnes af ministeren, er primært repræsentanter fra de store brancheorganisationer.

Læs mere om Skatterådet her. Læs Skatterådets årsberetning for 2010 her.

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Borgere: SKATs hovednummer tlf. 72 22 18 18