Dato for udgivelse
10 May 2011 10:39
Resumé

SKAT har tjekket ti lånevirksomheder, som tilbyder hurtige lån uden sikkerhed til private. Kontrollerne viste, at otte ud af de ti virksomheder har indberettet kundernes renteudgifter forkert.


SKAT har kigget nærmere på ti virksomheder, der lever af at tilbyde hurtige lån til private. Otte af virksomhederne har rod i rentefradragene.

 

De foreløbige resultater fra kontrollerne viser, at der hos de otte virksomheder er fejl for mindst 121 mio. kr. Fejlene består i, at virksomhederne har opgivet forkerte beløb til SKAT om kundernes renteudgifter. Kunderne har dermed trukket for meget fra i renteudgifter på deres årsopgørelse.

 

- Vi har konstateret, at lånevirksomhederne har lavet en del fejl i kundernes renteudgifter, som enten er angivet for højt, eller som slet ikke kan trækkes fra, fordi kunderne ikke har betalt renteudgifter og afdrag. Det skal der nu rettes op på, og vi har hjulpet virksomhederne med at få tilpasset deres edb-systemer, så dataene bliver indberettet rigtigt, siger projektleder Dorthe Klyver fra SKAT.  

 

De berørte kunder har fået brev fra den pågældende lånevirksomhed om, at der er fejl i indberetningen. Kunderne har herefter kunnet rette deres renteudgifter via TastSelv på skat.dk, hvilket SKAT følger op på i sin kontrol.

 

SKAT vil i lyset af den landsdækkende kontrolindsats på dette område fortsat have lånevirksomhederne i søgelyset med henblik kommende uregelmæssigheder.

 

Reglerne for fradrag siger, at man kun kan fratrække renteudgifter såfremt der ikke er ubetalte forfaldne renter vedrørende tidligere år.

 

- Man skal derfor som borger være opmærksom på, at renteudgifter først kan trækkes fra på årsopgørelsen i det år, hvori der sker betaling, og kun hvis renteudgifter for tidligere år på den samme gæld er betalt inden årets udgang, afslutter Dorthe Klyver.

 

Læs mere om reglerne her.

 

Journalister: Projektleder Dorthe Klyver tlf. 72 37 65 65 eller SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Borgere: SKATs hovednummer tlf. 72 22 18 18