Dato for udgivelse
11 Apr 2011 09:20
Resumé

I 2011 har SKAT fokus på salg af grunde og ejendomme og tjekker, om der er betalt skat af salget.


SKAT går nu systematisk til værks i sager med salg af fast ejendom. I første omgang er der sendt vejledningsbreve ud, og når selvangivelsesfristen er udløbet, vil SKAT kontrollere, om borgere og virksomheder har husket at selvangive skattepligtige gevinster på fast ejendom.

- Vi går en lang række ejendomssalg efter i sømmene, da vores erfaring er, at både private og erhvervsdrivende har svært ved at regne sig frem til den rigtige fortjeneste. I projektet kontrollerer vi for det første, om en eventuel fortjeneste er blevet selvangivet, og for andet om fortjenesten er rigtigt beregnet, siger Lene Pedersen, projektleder fra SKAT.

SKAT har sendt cirka 3.700 vejledningsbreve til borgere, der har solgt grunde i 2010. I brevene har SKAT forklaret, hvordan reglerne er på området, så det er let at beregne og få selvangivet eventuelle gevinster.

- Vi har sendt breve ud, fordi vi i første omgang ønsker at gøre sælgerne opmærksomme på, at en fortjeneste ved salget kan være skattepligtig. Samtidig forklarer vi så, hvordan fortjeneste eller tab skal beregnes. Det er også vores plan at arrangere møder med ejendomsmæglere, revisorer og advokater for at vejlede om reglerne gennem rådgiverne, fortæller Lene Pedersen.

Når fristen for at indsende selvangivelser for 2010 er udløbet, går SKAT i gang med at kontrollere om borgere og virksomheder, har husket at selvangive skattepligtige fortjenester af ejendomssalg i årene 2009 og 2010.

Det er ikke alle salg af fast ejendom, der skal betales skat af. Salg af grunde og erhvervs-, udlejnings- eller landbrugsejendomme er som regel skattepligtige. Har man tab på samme type ejendomme, kan tabet ofte bruges til modregning på et senere tidspunkt. Kun i særlige tilfælde vil salg af parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse være skattepligtige.

Det landsdækkende projekt udspringer af et pilotprojekt i SKAT Nordjylland. Her havde både borgere og virksomheder i 2009 betydelige problemer med at få beregnet fortjeneste på fast ejendom rigtigt og med at få den selvangivet. 35 pct. af  de kontrollerede selvangivelser blev ændret, hvilket gav 36 mio. kr. ud af i alt 148 selvangivelser.

Yderligere information: Projektleder Lene Pedersen fra SKAT Nordjylland på tlf. 7237 9964 eller SKATs pressefunktion på tlf. 7237 0900.