Dato for udgivelse
06 Apr 2011 09:15
Resumé

Med mere end 80 landsdækkende projekter er SKAT klar til igen i år at sikre, at alle betaler det, de skal i skat. Hverken mere eller mindre. Indsatsplan 2011 er klar nu.


SKATs Indsatsplan bygger på SKATs erfaringer og viden om, hvilke områder der kræver en særlig indsats for at sikre at fejl undgås og at snyd bekæmpes.

- Vi laver en risikovurdering hvert år, som ligger til grund for, hvilke projekter vi sætter i søen. I år har vi blandt andet fokus på sort arbejde, socialt bedrageri, store selskaber, snyd med biler, vejledning af aktieejere og store selskaber, forklarer produktionsdirektør Steffen Normann Hansen. 

SKATs risikoanalyse er et centralt omdrejningspunkt ved opstilling af planen og udvælgelse af de landsdækkende projekter. I analysen indgår resultater fra complianceanalyserne, evalueringer af afsluttede projekter, målinger i igangværende projekter, resultater af andre analyser, og endelig finder der en kontinuerlig indsamling af data og informationer sted nationalt og internationalt. Alt dette bidrager til opdatering af erkendte risici, og giver viden om nye risici.

- Et af vores vigtigste mål i år er at få bragt restancerne ned, så her har vi sat flere projekter i gang. Vi vil blandt andet melde skyldnere til RKI langt mere konsekvent, end vi gør i dag og virksomheder med store restancer kan forvente, at vi kigger forbi for at se, om der er noget, vi kan gøre udlæg i, siger Steffen Normann Hansen.

Som led i finanslovsforliget for 2011 er der aftalt et midlertidigt løft af SKATs personaleramme i 2011 med 480 årsværk i forhold til de oprindeligt forudsatte rammer. Årsværkene anvendes til særligt prioriterede emner, som er endeligt fastlagt i finanslovsaftalen:

  • 150 årsværk til nedbringelse af restancer til det offentlige. Inddrivelsen udgør et særligt fokus for SKAT i 2011.
  • 230 årsværk til bekæmpelse af sort arbejde, socialt bedrageri, grænseoverskridende kriminalitet og snyd blandt andet via Al Capone-modellen.
  • 100 årsværk til øget fokus på multinationale selskaber mv. samt nedbringelse af sagspuklen vedrørende sager om fradrag for forbedringer af grundværdien.

Se Indsatsplan 2011.

 

Yderligere oplysninger: SKATs pressetelefon 72 37 09 00.