Dato for udgivelse
22 Dec 2010 11:51
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder beskæftiget med import
Sagsnummer
10-207467
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé
Beskrivelse af reglerne for toldfri import af varer på grund af definitiv toldfrihed i henhold til Forordning 1186/2009

I Forordning 1186/2009 er der regler for i hvilke tilfælde, der kan importeres varer uden at betale told på grund af definitiv toldfrihed. To af situationerne er ved import af varer af ringe værdi, samt forsendelser uden erhvervsmæssig karakter.

I begge situationer er det et krav, at varernes egenværdi er lavere end 150 Euro, som er omregnet til 1.150 dkr.

Hvis varerne således kan importeres toldfrit i henhold til Forordning 1186/2009, er der også mulighed for i nogle tilfælde, at importere dem momsfrit. For at importere varerne momsfrit gælder der imidlertid andre værdigrænser. Værdigrænsen for momsfrihed er en samlet værdi på under 80 dkr. for varer af ringe værdi og en samlet værdi på under 360 dkr. for varer uden erhvervsmæssig karakter.

Varer uden erhvervsmæssig karakter er varer, der er sendt fra en privatperson til en anden og gælder derfor for eksempel for gaver, men ikke for varer der er købt via Internettet.

Varernes egenværdi, som anvendes for at bestemme om varerne kan importeres toldfrit, er den pris der reelt er givet for varerne inclusiv eventuelle afgifter i købslandet, som ikke kan refunderes. Hvis varerne ikke er købt, men for eksempel en gave, er det den egentlige værdi af varerne. I begge tilfælde skal transportomkosninger m.v. til modtageren ikke medregnes når det skal afgøres om varernes værdi er under grænsen for hvad der kan indføres toldfrit.

Varernes samlede værdi, som anvendes for at bestemme om varerne kan importeres momsfrit, er varernes egenværdi som beskrevet ovenfor, men tillagt eventuelle danske afgifter, som skal betales i forbindelse med fortoldningen.

I de tilfælde hvor varerne kan importeres toldfrit, men der skal betales moms, skal alle transportomkostninger m.v. angives i fortoldningens rubrik 12.

I de tilfælde hvor der både skal betales told og moms af varerne skal der anvendes de almindelige toldværdiregler ved fortoldningen.

Visse varer er dog aldrig omfattet af definitiv toldfrihed efter disse regler, for eksempel tobak, vin og spiritus.

For en uddybende beskrivelse af betingelserne og begrænsningerne for at importere varer toldfrit på grund af definitiv toldfrihed, varer af ringe værdi eller varer uden erhvervsmæssig karakter, se venligst Toldvejledningens afsnit D.4.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter