Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • xOne Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 kx (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Hvad er nyt?

EU-domstolen har i dommen i sag C-533/16, Volkswagen AG, udtalt, at EU-retten er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter der, under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor moms blev faktureret den afgiftspligtige person og betalt af denne person flere år efter de omhandlede varers levering, nægtes ret til tilbagebetaling af moms med den begrundelse, at den i lovgivningen fastsatte præklusionsfrist for udøvelse af denne ret begyndte at løbe fra leveringstidspunktet og udløb inden indgivelsen af tilbagebetalingsanmodningen. Ved redaktionens slutning var Skattestyrelsens overvejelser om dommens betydning for dansk praksis endnu ikke afsluttet.

EU-domstolen har i sag C-8/17, Biosafe SA, udtalt, at momssystemdirektivet og princippet om afgiftsneutralitet er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter retten til fradrag af moms under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor supplerende moms efter en efteropkrævning er blevet betalt til staten, og hvor de oprindelige fakturaer er blevet berigtigede flere år efter leveringen af de pågældende varer, nægtes indrømmet med den begrundelse, at den frist, der er fastsat i lovgivningen, for udøvelse af fradragsretten begyndte at løbe fra datoen for udstedelse af de oprindelige fakturaer og var udløbet. Ved redaktionens slutning var Skattestyrelsens overvejelser om dommens betydning for dansk praksis endnu ikke afsluttet.

Landsskatteretten fandt i SKM2018.25.LSR, at der i en virksomhed, der solgte nye og brugte biler, var fradrag for moms af leasingydelser på en række demonstrations- og udlejningsbiler, da de omhandlede demonstrations- og udlejningsbiler efter det oplyste er anvendt som led i den afgiftspligtige virksomhed. Det medførte ikke et andet resultat, at der var foretaget ærindekørsel, så længe det ikke var sket til et virksomheden uvedkommende formål. Ved redaktionens afslutning var Skattestyrelsens overvejelser om de nærmere konsekvenser af afgørelsen ikke afsluttet.

SKAT har i SKM2018.302.SKAT præciseret de momsmæssige regler for import af varer fra lande uden for EU til privatpersoner m.fl., når varerne importeres via et andet EU-land end Danmark.

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

Skattestyrelsen har indarbejdet en række retningslinjer fra det momsudvalg, der er etableret i medfør af momssystemdirektivets artikel 398, i vejledningen. Se evt. afsnit D.A.3.1.4.2.4, D.A.6.1.6, D.A.6.2.8.12 og D.A.10.1.3.2

Om Momsudvalget og retningslinjer, se D.A.1.4.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

C-, eller SKM-nr.

Afsnit

C-307/16

D.A.10.1.2.2

C-380/16

D.A.17.4.1

C-396/16

D.A.8.1.1.6.2

C-532/16

D.A.11.7.4.2

C-533/16

D.A.11.2

C-580/16

D.A.4.8.1 og D.A.10.2

C-628/16

D.A.6.1.4

C-660/16 og C-661/16

D.A.11.1.4.2 og D.A.11.1.4.3.2

C-8/17

D.A.11.2

C-108/17

D.A.10.3.5

C-159/17

D.A.11.1.2.1, D.A.11.1.7 og D.A.14.1.2

C-182/17

D.A.3.1.4.1 og

D.A.3.2.4.

C-421/17

D.A.4.1.2

C-459/17 og C-460/17

D.A.11.1.4.2

SKM2018.19.SR

D.A.5.9.5

SKM2018.21.LSR

D.A.5.1.5.

SKM2018.25.LSR

D.A.11.6.2

SKM2018.26.SR

D.A.5.9.5

SKM2018.29.SR

D.A.5.9.5

SKM2018.34.SR

D.A.4.2.2

SKM2018.97.SR

D.A.8.1.1.7

SKM2018.98.SR

D.A.6.2.7.1.3.2.1 og D.A.6.2.7.1.3.2.2.4

SKM2018.108.SR

D.A.4.2.3

SKM2018.114.SR

D.A.4.1.6.2, D.A.17.3 og D.A.17.4.2

SKM2018.129.LSR

D.A.8.1.1.3.3.2

SKM2018.141.SR

D.A.5.3.4 og D.A.5.3.6

SKM2018.146.SR

D.A.5.1.3.

SKM2018.147.SR

D.A.5.21.3

SKM2018.161.BR

D.A.3.1.3

SKM2018.166.HR

D.A.11.1.3.4 og D.A.5.3.6

SKM2018.193.VLR

D.A.8.1.1.1.2, D.A.4.1.2

SKM2018.196.BR

D.A.11.1.4.2, D.A.11.1.5.2 og D.A.11.4.3.1

SKM2018.205.SR

D.A.3.2.4

SKM2018.221.SR

D.A.4.2.2

SKM2018.223.SR

D.A.3.2.4

SKM2018.232.SR

D.A.5.1.5 og D.A.5.15.2

SKM2018.237.LSR

D.A.5.9.4.2

SKM2018.246.SR

D.A.3.4 og

D.A.14.1.7

SKM2018.255.SR

D.A.8.1.1.7

SKM2018.265.SKAT

D.A.10.1.4.4

SKM2018.267.SR

D.A.4.1.2.

SKM2018.268.SR

D.A.4.1.2.

SKM2018.269.SR

D.A.4.1.2, D.A.4.3.2, D.A.4.3.4 og D.A.8.1.3.2.

SKM2018.270.SR

D.A.4.5.3

SKM2018.271.SR

D.A.4.5.3

SKM2018.273.SR

D.A.5.4.3

SKM2018.277.LSR

D.A.14.2.2

SKM2018.284.LSR

D.A.5.9.4.2

SKM2018.293.SR

D.A.4.3.2

SKM2018.294.SR

D.A.11.7.4.5.1

SKM2018.302.SKAT

D.A.6.1.6

SKM2018.322.BR

D.A.5.12.3

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter